Aalı Tokombayev

Aalı Tokombayev

Ünlü şair, piyes yazarı ve nasir Aalı Tokombayev, 7 Kasım 1904 yılında Kemin ilçesi, Kayındı köyünde dünyaya geldi. 1916 yılında Ürkün1 olayında kaçanlar ile birlikte Çin’e sığındı. 1917 yılında ülkeye dönerken yolda anne-babası vefat etti. 1922 yılında o, Taşkent’teki yatılı okuluna alındı. 1923-1927 yıllar arası aynı şehirde V.ı.Lenin adındaki SAKU2 ’da eğitim gördü. 1927-1929 yıllarında "Kızıl Kırgızistan" gazetesi editörü, 1934 - 1949 yıllarında "Sovyetli Kırgızistan" gazetesi editörü, 1955-1956 yıllarında da "Çalkan" hiciv dergisinde baş editör olarak görev yaptı. 1927 yılında "Lenin tuuraluu (Lenin Üzerine)", adlı ilk şiir kitabı yayınlandı. 1930’lu yıllarda "Biz kurmandıkka karşıbız (Kurban Vermeye Karşıyız)", "Emgek gülü (Emek gülü)", "Kanduu cıldar (Kanlı Yıllar)" adlı eserleri kitap olarak basıldı. 1940 yılının başında yazar, eserleriyle kendisinin bir nesir uzmanı olduğunu kanıtladı. Bu yıllarda "Caralangan Cürök (Yaralanan Yürek)", "Küünün Sırrı(Küü3 Sırrı)" ve "Kanduu Cıldar (Kanlı Yıllar)’ın yeni variyantı "Tan aldında (şafağa Doğru)" adlı eserlerini yazdı.

Vatan Savaşı (1941-1945) sırasında "Manastın Cerdeşi (Manas’ın Hemşerisi)", "Cıyırma Segiz Baatır (Yirmi Sekiz Kahraman)" adlı vatanseverlik eserlerini halka sundu. Aalı Tokombayev, "Soldat elek (Asker idik)", "Mezgil uçat (Zaman Uçar)" "Ölböstün Ürönü (Ebediyet Tohumu)" gibi eserlerini kaleme aldı. O, iyi bir tercüman olarak da ünlüdür: S. Marşak’ın "Comoktor cana ırlar"’ı (Masal ve şiirler)", A.Kunanbayev’in "Abaydın ırları (Abay şiirleri)", "Menin elim" (Benim Halkım)" adlı şiirlerini kırgıcaya aktardı. şair, 1967’de "Tan aldında (şafağa Doğru)" romanı için Toktogul Satılganov Devlet Ödülünü kazandı, iki kere Lenin nişanı ve Ardak belgesi verildi. Aalı Tokombayev, 19 Haziran 1988 yılında vefat etti.