Zeynep Uluant

Zeynep Uluant

1958 yılında İstanbul’da doğdu. Moda İlkokulu, Kadıköy Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1979 yılında hazırladığı ’Cenap Şahâbettin’in Avrupa Mektupları’ konulu mezuniyet tezi, 1997 senesinde Akademi Kitabevi tarafından basılmıştır. 1995 yılından beri çeşitli dergilerde yazıları yayınlanan Zeynep Uluant, Kubbealtı Akademisi Mecmuası’nda ve Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı bünyesindeki Ayverdi Enstitüsü’nde, çalışmalarını fahrî olarak sürdürmektedir. Ayverdi Enstitüsü müdiresi Aysel Yüksel ile birlikte hazırladıkları ’Bir Ömür Böyle Geçti, Sâmiha Ayverdi’ kitabı 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınlarından, ’Bir Hayat Bir Lûgat, İlhan Ayverdi’ kitabı ise 2006 yılında Kubbealtı Neşriyat tarafından basılmıştır. Yirmiye yakın mühim şahsiyet ile yaptığı sohbetleri topladığı ’Hasbihaller’ adlı kitabı gene Kubbealtı Neşriyat tarafından 2006 yılında yayınlanmış bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk sahibi olan Zeynep Uluant’ın bir de torunu vardır.