Zekeriya Temizel

Zekeriya Temizel

1948 yılında Tokat’ta doğdu. 1966 yılında Sivas Lisesi’nden, 1970 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1971-1972 yıllarında, Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak çalıştı. Daha sonra maliye müfettişi ve maliye başmüfettişi oldu.1977-1979 yıllarında AİTİA Maliye Enstitüsü Lisans Üstü Eğitim programında vergi muhasebesi ve Türk vergi sistemi konusunda dersler verdi. 1980-1982 yıllarında Strasbourg Louis Pasteur üniversitesinde lisansüstü eğitimi yaptı. "Vergi Sistemleri ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Ülkelerinin Ekonomik Bütünleşmesi" konulu tez ile DEA aldı. 1983 yılında araştırma için bulunduğu Fransa’da "Avrupa Para Sistemi ve Avrupa Topluluğu Ortak Tarım Politikası" konularında incelemeler yaptı. 1984 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı oldu. 1986 yılında OECD Mali İşler Bölümü’nde "Çokuluslu Şirketlerin Vergilendirilmesi ve Transfer Fiyatları" konusunda 6 ay süre ile staj yaptı. "Bilgisayar Stratejilerinin Belirlenmesi ve Yönetimde Bilgisayar Kullanılması" konusunda akademik eğitimlere katıldı. 1988 yılında Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 1989 yılında İstanbul Defterdarlığı’na, 1992 yılında ise Gelirler Genel Müdürlüğü’ne getirildi. 1993 yılında ise Maliye Bakanlığı Müşaviri oldu. 24 Aralık 1995 seçimlerinde DSP İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ye seçildi. 55 ve 56. hükümetler döneminde Maliye Bakanlığı yaptı. Bakanlık görevinden 18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için istifa etti. Fransızca ve Almanca bilen Temizel’in ombudsmanlık konusunda araştırmaları ve bu konuda yayımlanmış bir kitabı bulunuyor. Temizel’in ayrıca Fransa’da "Avrupa Para Sistemi" ve "Avrupa Topluluğu Ortak Tarım Politikası" konularında incelemeleri var. 31 Mart 2000 tarihinde BDDK Başkanlığı görevine atanan Zekeriya Temizel, 3 Mart 2001 tarihinde istifa etti.