Yusuf Ziya Demircioğlu

Yusuf Ziya Demircioğlu

(1897 - 28 Mart 1976): Halkıyatçı, yazar. Muğla-Ula’da doğdu. İstanbul Darulmuallimînini bitirdi. Daruleytamda öğretmenlik yaptı. 1923’te, sonradan İstanbul Konservatuvarı olan Darulelhanda müdür yardımcısı ve müdür oldu. 1952’de emekliye ayrıldı. İstanbul’da öldü.

Yusuf Ziya Demircioğlu, halk müziğini derleme ve incelemede öncülük etti. Halk müziğini plağa aldı, defterler hâlinde yayınladı. Müziğin yanında masallar ve gelenekler ile ilgili bilgiler topladı.

Hikâyeleri: Şu Dağların Ardında (1933). Romanı: Boş Beşik ve Ak Kuş (Yörük romanı, 1932). Derlemeleri-incelemeleri: Halk Edebiyatı Antolojisi (1933), XIX. Asır Halk Şairlerinden Seyrânî (1933), Anadolu’da Eski Çocuk Oyunları (1934), Köylüler ve Yörükler Arasında Hikâyeler ve Masallar (1934), Anadolu’da Eski Düğün ve Evlenme Âdetleri (1938), Anadolu Köylerinin Türküleri (1938), Kastamonu Evliyaları (1957).

Yusuf Ziya Demircioğlu’nun birçok eseri henüz basılmamıştır.