Yağmur Atsız

Yağmur Atsız

(4 Kasım 1939- ) Şair, yazar, gazeteci. Nihal Atsız’ın oğludur. İstanbul-Cihangir’de doğdu. Haydarpaşa Lisesini bitirdi. 1956 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesine girdi. Sonra Almanya’ya gitti. Bonn Üniversitesinden mezun oldu (1967). Türkiye’de bir buçuk yıl Basın-Yayın Genel Müdürlüğünde çalıştıktan sonra 1971’de Almanya’ya döndü. Televizyon ve radyo kurumlarında film yapımcısı ve politik yorumcu olarak çalıştı. 1977-1979 arasında Bonn Büyükelçiliğinde basın danışmanlığı yaptı. 1986 yılından beri bir televizyon kurumunda program sorumlusu.

Şiirleri İstanbul dergisinde çıktı. 1971’de Cumhuriyet gazetesinin Bonn temsilciliğini yürütmeye başladı. Nokta, Pazar Postası, Yeni Yüzyıl, Milliyet, Tercüman, Maya, Türk Edebiyatı gibi gazete ve dergilerde yazdı.

Eserleri: Yeni Türk Edebiyâtından Seçmeler ve Çağdaş Alman Edebiyâtı’nda Türkiye İzlenimleri (1976), Bloknot-Çekmece Yazıları (2. bs. 2000), Amerika’nın Afganistanları (Genişletilmiş 3. bs. 2002), Bir Nal Koleksiyoncusu: Türkiye (1997), Cervantes-İnebahtı’nın Tek Kollusu (1997), Eine Frau um Vierzig/Kırk Yaşlarda Bir Kadın (Almanca ve Fransızca şiirler, 1985), Günlerimiz (Şiirler, 3. bs. 1993), Unutulan Şehir (Şiirler, 1997), Meçhûl Genç Gazeteciye Mektublar (2002).