Veli Şirin

Veli Şirin, 1952 yılında Afyonkarahisar ilinin Sandıklı ilçesinin Yavaşlar (Köyünde) Kasabasında doğdu. İlkokulu Yavaşlar köyünde okuyan Veli Şirin, Eskişehir Yunusemre İlköğretmen Okulu sınavlarını kazanarak, adı geçen okula girdi. 1969 yılında Yunusemre İlköğretmen Okulu son sınıfında iken, Yüksek Öğretmen okulu sınavlarını kazanarak, önce İzmir Yüksek Öğretmen okuluna kaydolup, bir yıl sonra da İstanbul Yüksek Öğretmen Okuluna geçti. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne giren Veli Şirin, öğrenciliği sırasında başladığı basın-yayın alanındaki çalışmalarını mezuniyetini takiben iki yıl daha sürdürdükten sonra, 1977’den itibaren öğretmenliğe geçti. İstanbul Bakırköy Ticaret Lisesi’nde başlayan öğretmenliğine, Üsküdar Cumhuriyet Lisesi’nde devam eden Veli Şirin bu okulun müdür yardımcılığı görevine atandı. 1982 yılında Üsküdar Örnek Lisesi’ne, l984 yılında da Üsküdar Ticaret Lisesi tarih öğretmenliğine tayin edildi. 1986 yılında Özel Erenköy Güneş Lisesi’ne geçen ve 1989 yılında bu okulun müdürlüğüne getirilen Veli Şirin, bu okulun 2001 tarihinde kapanışına kadar çalıştı. 1998 yılında Güneş Lisesi’nin FMV Işık Liseleri bünyesine katılması ile bu kurumlarda görev alan Veli Şirin, kapanış sürecine giren Güneş Lisesi müdürlüğü ile birlikte, Işık Liseleri Genel Müdürlüğü idarî kısmında çalıştı. 2001 yılı ekim ayında, Üsküdar Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi Tarih öğretmenliğine atanan Veli Şirin, 2006 yılı temmuz ayında emekli olarak, İlim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğüne atandı. Mesleki Kariyeri: İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu ile birlikte İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitiren Veli Şirin aynı fakültede yüksek lisans yaptı. Doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 1998 yılında Tarih ve Tabiat Vakfı kurucu heyetinde bulunan ve bu tarihten itibaren yönetim kurulu başkanlığını 2006 yılına kadar sürdüren Veli Şirin, bu görevi sırasında pek çok ilmî tarih eserinin editörlüğünü yapmış, milli ve milletlerarası toplantılar düzenlenmesini temin etmiştir. 1971 yılında Yüksek Öğretmen Okulundaki arkadaşları ile çıkardıkları PINAR kültür ve sanat dergisinde on yıla yakın, Bayrak Gazetesi, Türk Edebiyatı, Boğaziçi, Altınoluk, Panel, Umran, Yarınlar İçin Düşünce, Türkiye Yazarlar Birliği Yıllığı, Tarih Bilinci Dergisi gibi çeşitli yayın organlarında aralıklarla yazıları yayınlandı. 1986 yılında Lise Tarih-III ders kitabını hazırlayan Veli Şirin, 1987-1988 de Lise Tarih-I ve Lise Tarih-II kitaplarını da hazırlayıp yayınladı. Ders kitaplarını 1993–1994 yıllarında ders geçme ve kredili sisteme göre yeniledi. Ders kitapları 2000 yılına kadar liselerde okutuldu. 1996 yılında “Anahatları ile Siyasi ve Kültürel Osmanlı Tarihi” ve yine aynı yıl Özyürek yayınları arasında “Açıklamalı Tarih Atlası” basıldı. 2001’de “Asakir-i Mansure Ordusu ve Seraskerlik” isimli eseri Tarih ve Tabiat Vakfı (Tatav) tarafından yayınlandı.