Vasfi Mahir Kocatürk

Vasfi Mahir Kocatürk

1907 yılında Gümüşhane’de doğdu. Babasını Birinci Dünya Savaşında kaybetti. Daruşşafaka Lisesinde okudu (1927). Mülkiye Mektebini birincilikle bitirdi (1930). Ankara, Edirne, Kastamonu, Malatya, Eskişehir, İstanbul’da Kabataş, Haydarpaşa ve Darüşşafaka liselerinde edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. Maarif müfettişliğinde bulundu (1948-1950). Demokrat Parti’den Gümüşhane milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi (1950- 1954). Gazi Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmeni iken Ankara’da öldü. Kabri Cebeci Asrî Mezarlığındadır.

Sanat hayatına şiirle başladı. İlk şiirleri 1926’da Servet-i Fünûn’da yayınlandı. Yedi Meşale topluluğu üyelerinden idi. Önce epik şiirleriyle tanındı. Âşık tarzında yazdığı şiirlerinde kahramanlık, fedakârlık, millî şuur, vatan ve millet sevgisi temalarını işledi. Manzum oyunları, çocuk hikâyeleri, tarih ve edebiyat araştırmaları yayımladı. Divan adlı aylık dergi çıkardı (Aralık 1944-Haziran 1945). 17 Temmuz 1961 tarihinde öldü.

Şiirleri: Dağların Derdi (Yedi Meşalecilerle, 1928), Tunç Sesleri (1935), Geçmiş Geceler (1936), Bizim Türküler (1937), Ergenekon (1941), Hayat Şarkıları (1965). Manzum oyunları: On İnkılâp (1933), Yaman (1933), Sanatkâr (1965). Edebiyat İncelemeleri: Fransız Edebiyatı (1934), Yeni Türk Edebiyatı (1936), Namık Kemal (1955), Türk Edebiyatı Şaheserleri (1955), Divan Şiiri (1958), Namık Kemal’in Şiirleri (1959), Ziya Paşa’nın Şiirleri (1959). Antolojileri: Şaheserler Antolojisi (2 cilt, 1934, 1939), Divan Şiiri Antolojisi (1947, ilâveli 2. bs., 1963), Tekke Şiiri Antolojisi (1955), Şiir Defteri (1956), Hikâye Defteri (1958), Saz Şiiri Antolojisi (1963), Türk Nesri Antolojisi (1963), Divan Şiirinde Meşhur Beyitler (1963), Türk Edebiyatı Tarihi (Utkan Kocatürk yayına hazırladı, 1964), Eski Yunan ve Latin Şiirleri (1965), Türk Edebiyatı Antolojisi (1967). Derlemeleri: En Güzel Türk Manileri (1933). Ders kitapları: I. II. III. Lise Sınıfları İçin İzahlı Türkçe Metinler (1945), Metinlerle Türk Edebiyatı (Liseler için 4 kitap, 1951- 1953), Metinlerle Edebiyat (2 kitap, 1955). Çevirileri: Lefonten Hikâyeleri (1934), Hüsn ile Aşk (Şeyh Galib’den, 1944), Don Kişot (1947), Kelile ile Dimne (1947), Şarkılar Kitabı: Aşk ve Istırap Şiirleri (H. Heine’den, 1948), Ömer Hayyam’ın Rübaileri (1955), Elem Çiçekleri (C. Baudelaire’den, 1957), Faust (Goethe’den, 1965).

Ayrıca tercüme ve telif 33 çocuk kitabı yayınladı.