Umut Tümay Arslan

Umut Tümay Arslan

1975 Ankara doğumlu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Halen aynı anabilim dalında doktora öğrencisidir. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çok Tuhaf Çok Tanıdık: Vesikalı Yarim Üzerine’nin (Metis, 2005) yazarlarındandır.