Uğur Soldan

Uğur Soldan

Uğur Soldan 1978’de Mersin’de doğdu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans (2003), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında yüksek lisans (2005) eğitimini tamamladı. İlk yazısı lisede okuduğu yıllarda ’Pınar’ dergisinde yayımladı. 1998’de Muğla’da ’Gün Batımı’ adlı dergiyi çıkardı ve bu derginin yayın yönetmenliğini yaptı. İlk hikâyelerini ’Gözlerden Irak’ adıyla 1999 yılında kitaplaştırdı. Deneme, inceleme ve eleştiri yazılarını Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Dergâh, Virgül ve Kaşgar gibi dergilerde yayımladı. Uluslar arası kongrelerde bildiriler sundu. Milliyet Sanat, Radikal Kitap gibi sanat edebiyat dergilerinde kitaplarıyla ilgili değerlendirmeler yayımlandı. Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı adlı çalışması Türkiye’deki bazı üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır.