Turgut Günay

Turgut Günay

(1942 - 1978): Şair, dilci. Soma’da doğdu. İlkokulu Aydın’da, ortaokulu ve liseyi Rize’de okudu. A.Ü. Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1966). Erzurum Atatürk Üniversitesinde Türk dili asistanı oldu. Doktorasını burada tamamladı. Sonra Hacettepe Üniversitesine geçti (1975). Ankara’da öldü.

Turgut Günay dil ve halk edebiyatı ile ilgili çalışmaları yanında şairliği ile de tanınır. Şiirlerinde Yetik Ozan takma adını ve Firkatî mahlâsını kullanmıştır. Töre, Hisar, Türk Edebiyatı gibi dergilerde şiirleri ve araştırmaları çıktı.

Şiirleri: Atmaca Uçurumu (1973). Diğer eserleri: Halk Şiirinde Atatürk (S. Sakaoğlu ile, 1974), Balıkçıl ile Yengeç (Kelile ve Dimne’den seçilmiş hikâyeler, 1977), Rize İli Ağızları (1978).