Tâcizâde Cafer Çelebi

Tâcizâde Cafer Çelebi

(?- 1515): Divan şairi ve yazar. Amasya’da doğdu. Müderrislik yaptı. II. Bayezıd ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında nişancılık görevinde bulundu. Çaldıran Savaşı sırasında esir alınan Şah İsmail’in eşi Taçlı Hanımla evlendirildi. Anadolu Kazaskerliğine getirildi. Amasya’da yeniçerilerin ayaklanmasına karıştığı iddiasıyla idam edildi.

Tâcizâde, döneminin güçlü münşîlerindendir. Çaldıran Savaşından sonra yazılan fetihnameleri o kaleme almıştır. Mesnevîlerinde XV. yüzyıl İstanbul hayatına dair önemli bilgiler buluruz.

Eserleri: Divan, (İsmail Erünsal, Divan’ın edisyon kritiği ile beraber Tâcizâde’nin hayatı ve çalışmalarını yayınladı: The Life and Work Taci-zade Cafer Çelebi With a Critial Edition of His Divân, 1983), Hevesnâme, Münşeat, Fetihnâme-i İstanbul.