Tahsin Nâhid

Tahsin Nâhid

(1887-12 Mayıs 1999): Şair, oyun yazar. İstanbul’da doğdu. Mîna Urgan’ın babasıdır. Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesini bitirdi. Galatasaray Sultanîsine ve Hukuk Mektebine devam etti; ancak, ikisini de bitiremedi. Değişik memurluklarda bulundu. Birinci Dünya Savaşı sırasında iaşe müfettişliği yaptı. Boğazında bir rahatsızlıktan dolayı öldü. Büyükada Mezarlığında gömülüdür.

İlk şiirleri T. Nahide imzasıyla Selânik’te yayınlanan Çocuk Bahçesi’nde çıktı (1905). Fecr-i Âtî topluluğuna katıldı. Şiirleri, hikâyeleri ve tiyatro üzerine yazıları Muhit, Resimli Kitab, Rübab, Âşiyan, Kadın, Resimli Roman, Servet-i Fünûn, Hâle, Şair, Nedim gibi dergilerde yayınlandı. Bazı şiirleri bestelenmiştir.

Şiirleri: Ruh-ı Bîkayd (1910). Oyunları: Hicranlar (1908), Jön Türk (Ruhsan Nevvare ile, 1909), Firar (1910), Kösem Sultan (Şahabeddin Süleyman ile, tefrika, 1912; İnci Enginün yayınladı, 1990), Ben... Başka! (Şahabeddin Süleyman ile, 1913), Rakibe (E. Kistemaeckers-E. Dielard’dan adapte, 1919). Basılmayan oyunları: Bir Çiçek İki Böcek (R. De Flers-Caillavet’den adapte, 1919), Akortacı (M. Thiéery’den adapte), Bursalı Hala (Aapte), Sanatkâr, Talâk.

Rıfat Cevdet Evrimer kitabı: Fecriâtî Şairleri: Mehmed Behçet ve Tahsin Nahid (1961).