Tahir Xahhar

Tahir Xahhar

1953 yılında Nemengan’da doğdu. 1975’te Taşken Devlet Üniversitesi’nin Gazetecilik bölümünü bitirdi. Öz bekistan radyosunda ve "Şarq Yulduzı" dergisinde çalıştı. Hâlihazırda Gafur Gulam adlı basın - yayın birliğind başyazar müsteşarı olarak çalışmaktadır.

"Aq Örik" (1980), "Aqayatgan Derya" (1982), "Asma Kimniki" (1984), "Eşik Taqıldayatır" (1984), "Kün Közi’ (1987), "Yulduzlar Menin Bağım" (1988), "Tağnın Pervazı’ (1990), Ateşgiyax" (1992 gibi şiir kitapları ya yımlanmıştır. Yazarın Türk, Arap, Fars, Rus ede biyatlarmdan yaptığı şiir ve nesir çevirileri de basılıp ya yımlanmıştır.

Tahir Çjahhar, 1989 ve 1990 yıllarında Türkiye’d bulundu. Bunun neticesi olarak da Türkiye tarihi, Tür­kiye edebiyatı, Türkiye ve Türkistan ilişkileri, Türk mat buatı ve Türkiye’deki Türkistanlılarla ilgili yirmiden fazl makale yazdı. Ziya Gökalp’in "Ergenekon Destanı"nı v daha bir çok şiirini ilk defa Özbekçeye çevirip yayımladı.

Tahir Qahhar’ın şiirleri Azeri Türkçesiyle, Rus, Mol davya ve Ukranya dillerine çevrildi. Tahir Qahhar’m baz şiirleri Bayram Orak (1985) ve Ahmet Bican Ercilasu (1990) tarafından aktarılıp yayımlandı.