Tahir Alangu

Tahir Alangu

(24 Aralık 1915 - 19 Haziran 1973): Yazar. İstanbul’da doğdu. Kabataş Lisesini (1938), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü ve Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi (1943). Yozgat, Kepirtepe ve Ortaklar Köy enstitülerinde, Van (1950-1952), Erzincan (1952-1955), İstanbul Pertevniyal ve Galatasaray liselerinde edebiyat öğretmnenliği yaptı. İngiliz Erkek Lisesinde edebiyat, Gazetecilik Yüksek Okulunda tiyatro tarihi, 1969’dan sonra Boğaziçi Üniversiteside Halk Edebiyatı dersleri verdi. İstanbul’da öldü. Kabri Zincirlikuyu’dadır.

Lise yıllarında ilk şiiri Ali Kâmi Akyüz’ün 1936-1939 yılları arasında yayınladığı Gündüz dergisinde yayınlandı

Tahir Alangu’nun, folklorumuz ve edebiyatçılarımız üzerine incelemeler vardır.

Eserleri: Çalgılı Kahvelerdeki Külhanbey Edebiyatı ve Numuneleri (Derleme, 1943), Kalevala (Fir destanı üzerine inceleme, 1945), Servet-i Fünun Edebiyatı Antolojisi (1958), Mevlût (İzahlı tam metin, 1958), Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman (1. cilt, 1959; 2. ve 3. cilt, 1965), Billur Köşk Masalları (1961), Çocuk Kitapları Üstüne (1965), Keloğlan Masalları (1967), Ömer Seyfettin: Ülkücü Bir Yazarın Romanı (Monografi, 1968), Dünyada ve Bizde Çingene Hikâyeleri (1972), 100 Ünlü Türk Eseri (Antoloji, 1974), Türkiye Folkloru El Kitabı (1983). Anma kitapları: Sait Faik İçin (1956), Ataç’a Saygı (1959). Çevirileri: Halime: Bir Anadolu Kızının Romanı (G. Nuri’den, 1960), Gün Batarken (İvo Andriç’ten, 1963), Kovulmuş (S. Y. Agnon’dan, 1966), Sınırdaki Çiftlik (J. Javkov’dan, 1966), Siste Bir Ses (J. P. Jakopsen’den, 1967), Bir Gecelik Misafir (S. Y. Agnon’dan, 1966), Guatema Efsaneleri (M. A. Asturias’tan, 1967), Kopar Zincirlerini Gülsarı (Cengiz Aytmatov’dan, 1969).