Susan Brownell Anthony

Susan Brownell Anthony

Susan Brownell Anthony (15 Şubat 1820 - 13 Mart 1906), ABD’de kadınlara oy hakkı tanınması için verilen mücadelenin ilk öncülerinden 1892-1900 arasında Amerika Kadınlara Oy Hakkı Ulusal Derneği’nin başkanlığını yürütmüş, kadınlara oy hakkı tanıyan, Anayasanın 19. Ek Maddesi’ni (1920) sağlayan ortamın hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.

Pamuklu dokuma imalatçısı olan babası Daniel Anthony, Köleliğin Kaldırılması Akımının destekçilerinden olan Quaker idi. Susan Anthony, bağımsızlık havasının egemen olduğu ve ahlaki değerlere bağlı bir evde büyüdü. Üç yaşında okuma-yazma öğrendi. Ailesinin 1826’da Massachusetts’den New York eyaletindeki Battensville’e taşınmasından sonra, önce bir semt okuluna, ardından babasının kurduğu bir okula, en sonunda da Philadelphia yakınlarında bir yatılı okula gitti.

1846-1849 arasında New York eyaletinin kuzey kesimindeki bir kız okulunda öğretmenlik yaptı. Sonra Rochester’daki babaevine yerleşti ilk toplumsal mücadelesinei içkiyle savaş yanlısı olarak başladı. Bu hareket içinde kadınlara tanınan rolün ne kadar sınırlı olduğunu görünce, kendi türündeki ilk örgütlerden bir olan New York Eyaleti İçkiyle Savaş Kadın Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. 1852’den sonra, arkadaşları Elizabeth Cady Stanton ve Amelia Bloomer’ın kadın hakları için açtıkları kampanyalara katıldı. Kadın giyimi üzerindeki kısıtlamaları protesto etmek için bir süre kısa etek altına bol pantalon giyerek dolaştı, 1854’ten sonra kendini kararlı bir biçimde kölecilik karşıtı harekete adadı. 1856’dan İç Savaş’ın başlamasına değin (1861) Amerika Kölelikle Mücadele Derneği’nde görev aldı. 1868-1870 arasında New York’ta Stanton’la birlikte The Revolution adlı liberal eğilimli bir haftalık dergi çıkardı. Kadınlara erkeklerle eşit ücret verilmesi çağrısında bulunarak, New York Çalışan Kadınlar Derneği’nin kuruluşunda görev aldı. Anayasa’nın 14 ve 15. ek maddeleriyle Siyah erkekleri de kapsamına alan medeni ve siyasi hakların kadınlara da tanınmasını talep eden Anthony, 1872’de bir grup kadını Rochester’da sandık başına götürdü. İki hafta sonra tutuklandı ve yargılanmayı beklerken büyük ilgi gören dizi konferanslar verdi. Mart 1873’te yeniden kent seçimlerinde oy kullanmayı denedi. Daha sonra yargılandı ve seçim yasalarını çiğneme suçundan hüküm giydi; ama verilen para cezasını ödemedi. Anthony, bu tarihten sonra, ülkenin her yerinde verdiği konferanslar ve başkanı olduğu kadın dernekleri aracılığıyla, federal anayasanın, kadınlara oy hakkı tanıyacak biçimde değiştirilmesi için çalıştı.

Yakın arkadaşları Stanton ve Matilda Joslyn Gage ile birlikte, The History of Woman Suffrage (1881-1902;4 cilt, Kadınlara Oy Hakkının Tarihi) adlı kitabı derleyerek yayımladı. 1888’de Uluslararası Kadınlar Konseyi’ni, 1904’te ise Uluslararası Kadınlara Oy Hakkı Birliği’ni kurdu. Londra (1899) ve Berlin’de (1904) yapılan toplantılarda, kadın hakları konusundaki öncü katkıları dolaysıyla tüm dünya kadınlarının övgüsünü topladı.