Süleyman Kerman

Süleyman Kerman

Süleyman Kerman 1901 yılında Emirdağı’nda dünyaya geldi. Rüşdiye mezunudur. Milli Mücadeleye katılarak aktif rol oynadı. 12 yıl süreyle Emirdağı Belediye Başkanlığı görevinde bu¬lundu. Ayrıca Afyonkarahisar İl genel Meclisi Üyesi olarak da 8 yıl hizmette bulundu. Çok partili siyasî hayata geçilirken Demokrat Partisi’nin Afyonkarahisar İl Teşkilâtının kuruluşunda yer aldı ve 1945-1950 Yılları arasında bu partinin Emirdağ İlçe Başkanlığını yaptı. 1950 Yılında Afyonkarahisar Milletvekili olarak TBMM’ne girdi ve 4 yıl bu görevi sürdürdü. S.Kerman 1970 Yılında vefat etti. 1961-1973 Yılları arasında, 12 Yıl süreyle Afyonkarahisar Milletvekili olarak Parlamentoda görev yapan Şevki Güler, Süleyman Kerman’ın damadıdır.