Süleyman Çelebi

Süleyman Çelebi

(? - 1422): Mevlid yazarı. Hayatı hakkında sağlam bilgi yok. Rivayetlere göre Yıldırım Bayezid devrinde (1389- 1402) Bursa’da Ulu Cami’de imamdı. 1422’ de öldüğü tahmin ediliyor. Mezarı Bursa’dadır.

Süleyman Çelebi en tanınmış mevlid yazarıdır. Bilinen tek eseri olan Vesîletü’n-Necat 800 beyitlik bir mesnevîdir. Hazreti Muhammed’in övüldüğü bu eseri 1409’da tamamlandı. Rasulullah’ın hayatı şeriat ölçüleri içinde adeta destanlaştırılmıştır. Mevlid diye bilinen bu eser asırlardır türlü vesilelerle merasimlerde okunagelmiştir. (Bk. Mevlid: Edebiyatımzda Terimler).