Stanley Lane-Poole

Stanley Lane-Poole

18 Aralık 1854 tarihinde, Londra'da doğdu. Babası Edward Stanley Poole; amcaları, oryantalizm alanındaki çalışmalarıyla ünlü olan Stuart Poole ve Edward William Lane idi.

Stanley Lane-Poole, Oxford Üniversitesi ile Dublin Üniversitesinde öğrenim gördü. Doktorasını vermesinin ardından 1874-1892 yıllarında British Museumun İslamî sikkeler bölümünde yönetici olarak görev aldı ve 1894-1904 yılları arasında Dublin Üniversitesi Trinity College’da Arapça profesörü olarak çalıştı. 1883 yılında, çeşitli bilimsel görevler alarak Mısır'da bulundu. 1886 yılında Rusya'da, 1890 yılında Avustralya'da görevliydi.

En önemli eserlerini British Museum’da görev yaparken nümismatik alanında verdi.   Essays in Oriental Numismatics ve Coins of the Urtuki Turkomans adlı eserleri başta olmak üzere Catalogue of Oriental Coins in the British Museum adını taşıyan eseri de bunlar arasında yer aldı.

Aynı dönemde Doğu milletlerinin paraları ile ilgilendi ve hanedanlar hakkındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak adına çeşitli eserler kaleme aldı. The Mohammadan Dynasties: Chronological and Genealogical Tables with Historical Introductions adlı eserinde Emevî ve Abbasî halifelerinin şecerelerine yer verdi; Hindistan'dan başlayarak Afganistan'a kadar kurulmuş olan tüm hanedanların şecerelerini de tablolar yardımıyla düzenledi. Eser, Düvel-i İslâmiye: Tarihî Medhaller ile Takvimî ve Ensâbî Cetvelleri Muhtevîdir adıyla Türkçeye çevrildi.

1888 yılında eserleri arasında büyük öneme sahip olan Turkey'i yayımladı. Eserde Osmanlı tarihini XIII. yüzyıldan başlayarak ele aldı. Eser, aynı konuyu işlemiş olan diğer kitaplardan daha anlaşılır ve sade bir dile sahip olması yönüyle ayrıldı.

Yazın hayatını ara vermeden sürdüren yazar, 1898 yılında Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem adlı eserini yayımladı. Burada ise Melikşah'ın ölümü üzerine Selçuklu Devleti'nin parçalanmasını ve Haçlıların Suriye'yi işgal edişinin kolaylaşmasını ele aldı. Aynı zamanda Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin hayat hikâyesi, Mısır ve Suriyeyi fethi, Haçlılara karşı verdiği mücadele ve İngiltere Kralı I. Richard ile yaptığı düellolara da yer verdi. Eser, Selahaddin -İslamın Birleştirici Gücü Kudretli Sultan adıyla Türkçeye çevrildi.

İngiliz oryantalist Stanley Lane-Poole, 29 Aralık 1931 tarihinde öldü.

 

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

https://www.elipskitap.com.tr/yazar/stanley-lane-poole/

https://www.elipskitap.com.tr/urun/selahaddin-islamin-birlestirici-gucu-kudretli-sultan/