Şevket Pamuk

Şevket Pamuk

1950 yılında İstanbul’da doğdu. 1998’de Robert Koleji Kolejini, 1972’de Yale Üniversitesinde Ekonomi Bölümünü bitirdi. Berkeley Üniversitesinden de ekonomi dalındaki doktorasını ve yüksek lisans derecelerini aldı. Türkiye’de ve yurt dışında üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. Osmanlı-Türkiye iktisat tarihi üzerine çeşitli dillerde makaleler ve kitapları vardır.

Osmanlı ekonomisi üzerine yazdığı ilk kitap olan Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme, 1820-1913 (1984) İngiltere’de de yayımlandı. Daha sonra tamamladığı Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi (1999) başlıklı kitabı Türkiye’de, ABD’de ve İngiltere’de ödüller kazandı. Bu kitap Arapçaya da çevrilerek Lübnan’da yayımlandı (2004). Prof. Dr. Süleyman Özmucur ile birlikte hazırladıkları "Osmanlı İmparatorluğu’nda Ücretler, 1489-1914" başlıklı çalışma ABD İktisat Tarihçileri Derneği’nin 2002 yılı En İyi Makale Ödülü’nü kazandı. Bu çalışmalarda Osmanlı ekonomisinin kurumlarını ve uzun dönemli eğilimlerini karşılaştırmalı olarak inceledi. 2014’te Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, Büyüme, Kurumlar ve Bölüşüm isimli kitabını yayınladı.

1978-1983 yıllarında Ankara Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyeliği, Pennsylvania, Villanova, Princeton, ODTÜ ve Michigan üniversitelerinde de misafir öğretim üyeliği yaptı.

Pamuk 1999 yılından bu yana Dünya İktisat Tarihi Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesidir. 2003-05 döneminde Avrupa İktisat Tarihçileri Derneği’nin başkanlığına, 2012-14 dönemi için de Asya İktisat Tarihçileri Derneği başkanlığına seçildi. 2008-13 arasında Londra Ekonomi Okulu ve Political Science’da öğretim üyeliği yaptı, aynı kurumda ilk başkanı olarak Çağdaş Türkiye Çalışmaları Kürsüsünü yönetti. Bilim Akademisi kurucu üyesi, Türkiye ve Academia Europea (Avrupa Bilimler Akademisi) üyesidir. Avrupa iktisat tarihçileri tarafından yayımlanan European Review of Economic History dergisinin editörlüğünü yapmaktadır.

Şevket Pamuk 1994 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesidir.

Türkçe Kitapları:

Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, Büyüme, Kurumlar ve Bölüşüm, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 380 s., 1.-4. Baskı, 2014.

Osmanlı’dan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, Seçme Eserler, Cilt II, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, 364s.

Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, Seçme Eserler, Cilt I, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007, 211s.

Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi, 1500-1914, İletişim Yayınları, Birinci Baskı, 2005, Dördüncü Baskı, 2007; Gerçek Yayınları, Birinci Baskı, 1988, Beşinci Baskı, 2000; K Kitaplığı, Birinci Baskı, 2003; İstanbul.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul, 1. Baskı, 1999, 4. baskı, 2007.

20. Yüzyılda Orta Doğu Ekonomileri Tarihi, Sabancı Universitesi Yayınevi, 2002 (Roger Owen ile birlikte).

İstanbul ve Diğer Kentlerde 500 Yıllık Fiyatlar ve Ücretler, 1469-1998, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 218 s., 2001.

Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 2001, 179 s.; (Halil Inalcik ile birlikte derleme).

Artık Herkes Milyoner, Türkiye Ekonomisinin 50 Yılı, Hürriyet Yayınları, 2001, 302 s. (Ercan Kumcu ile birlikte).

19. Yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti, Devlet İstatistik Enstitüsü, Tarihi İstatistikler Dizisi, Cilt 1, Ankara, 1995, 83 s..

Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul, 1984; İkinci Baskı: 1994, 267 s..

Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Yurt Yayınları, Ankara, 1988, 271 s. (Zafer Toprak ile birlikte derleme)

Kriz, Gelir Dağılımı ve Türkiye’nin Alternatif Sorunu, Kaynak Yayınları, İstanbul:

Birinci Baskı, 1984, 108 s., Genişletilmiş İkinci Baskı, 1988, 199 s. (Korkut Boratav ve Cağlar Keyder ile birlikte)