Selahattin Batu

Selahattin Batu

(1905-1973) Şair, yazar. Eceabat’ta doğdu. Gelibolu İdadisi ile İstan­bul Yüksek Baytar Okulu’nu bitirdi (1925). Aynı okulda asis­tan iken Ziraat Bakanlığı tarafından ihtisas için Almanya’ya gönderildi (1927). Hannover Yüksek Veteriner Okulu ile Berlin Ziraat Fakültesı’nde uzmanlık eğitimi gördü. Dönüşünde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Öğretim görev­lisi oldu. TBMM’nin Vll’inci döneminde Çanakkale milletve­kili seçildi. Zooteknik profesörlüğünden emekliye ayrılınca İstanbul’a yerleşti (1969). İstanbul’da öldü.Cumhuriyet dönemi şair ve tiyatro yazarlarındandır. Ede­biyata şiir yazarak başladı. Tiyatro eserlerinde Yunan trajedilerinin etkisi görü­lür. Konularını Türk ve Yunan efsanelerinden alan bu oyun­larda hümanist görüşe ağırlık verilmiştir. Helena adlı oyunu manzum olarak Almanca’ya çevrilmiş ve Avusturya’da yapı­lan Milletlerarası Tiyatro Eserleri Yarışması’nda ikincilik kazanmıştır. Aynı oyun Viyana Devlet Tiyatrosu tarafından Bregenz’de oynanmıştır (1950). Batu, eski Yunan trajedisi­ne uyan eserler yazan ilk Türk şairidir. Şiirlerini Varlık, Türk Dili ve Hisar dergilerinde yayımlamıştır. Şiir kitapları: 1. Bursa’da Yeşiller (1949), 2. Rüzgârlı Su (1962). Gezi notları, denemeler: 1. İnsan ve Sanat (Deneme­ler, 1945), 2. Romancero (Gezi notları, 1953), 3. İsviçre Gün­leri (Gezi, 1966), 4. Avusturya ve Venedik Günleri (1970). Ti­yatro eserleri: 1. İphigenia Tauris’te (5 perde, manzum, dram, 1943), 2. Kerem ile Aslı (5 perde, manzum, dram, 1943), 3. Kerem (Adnan Saygun’un bir operası için yazılan fibretto, 1953), 4. Güzel Helena (5 perde, manzum, dram, 1954, bas. 1959), 5. Oğuzata (5 perde, manzum, dram, 1955, bas. 1961).