Salih Özcan

Salih Özcan

1929 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Şanlıurfa’da yaptı. Cumhuriyet devri İslâm âlimi Said Nursi’nin talebelerinden biriydi. Haftalık "İttihad Gazetesi"ni kurdu ve sahipliğini yaptı. Bilahare "Hilâl Dergisi"ni ve "Hilâl Yayınevi"ni kurdu. Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve diğer İslâm ülkelerindeki âlimlerin eserlerini Türkçeye tercüme etti, ettirdi. Ülkemizin bir çok âlim ve yazarının eserlerinin Arapça yayınlanmasını sağladı. Muhammed İkbal, Ebu’l Hasen en-Nedvî, Muhammed Hamidullah ve Seyyid Kutup’un kitaplarını Türkiye’de ilk kez yayınlayan isim oldu. 1977 seçimlerinde MSP’den Şanlıurfa milletvekili oldu. Türkiye’nin ilk özel finans kurumu Faysal Finans Kurumu’nun kurucu ve yöneticiliğini yaptı. FEY vakfı mütevelli heyeti başkanlığını yürüttü. İyi derece Arapça biliyordu. 3 Ağustos 2015 tarihinde vefat etti. 4 Ağustos 2015 tarihinde önce Fatih Camii’nde ve 5 Ağustos 2015 tarihinde de Şanlıurfa Dergâh Camii’nde kılınan namazın ardından Halilurrahman Döşeme Camii haziresine defnedildi.