Sabahattin Özel

Sabahattin Özel

1996’dan itibaren İstanbul Üniversitesinde çalışmaya başladı. 1998’de başında profesörlüğe yükseldi. Halen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi olarak ders veriyor. Kuruluşundan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi (ATAREM) I. Devre Genel Kurul Üyesi olarak görev yapmış, bu süre içinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin muhtelif birimlerinde Atatürkçülük konferansları vermiştir.