Raif Necdet Kestelli

Raif Necdet Kestelli

(1881 - 1936): Yazar. İzmir’de doğdu. Harbiye Mektebini bitirdi. Liselerde öğretmenlik yaptı. İkinci Meşrutiyet döneminde yeni çıkmış kitapları tenkit süzgecinden geçirerek edebiyat dünyasına tanıttı. Fecr-i Âtî topluluğunun "sanat sanat içindir" anlayışına karşı çıkarak bu konuda yazılar yazdı.

Makale, mektup, roman, sözlük ve antoloji türünde eserler verdi. Batılı romancılardan çeviriler yaptı.

Hikâyeleri: Ziya ve Sevda (1924). Romanları: Ufûl (1913; yeni bs., 2002), Yirminci Asır (1932), Semavî İhtiras (1933). Oyunu: Tiraje (M. Rauf ile, 1919). Tenkitleri: Hisler ve Fikirler (1910), Hayat-ı Edebiye (1908-1914 arasında Resimli Kitab’da çıkan sohbet ve tenkitleri, 1922). Mektupları: Fikrî ve Ahlâkî Mektuplar (1925), Talebe Mektupları (1927). Sözlük çalışması: Resimli Türkçe Kamus (Hasan Bedreddin ile, 1927; yeni yayını: Recep Toparlı, Belgin Tezcan Aksu, Canan Selvi Kanoğlu, Seyfullah Türkmen, 2004). Derlemeleri: Süzme Sözler, Yaşayan Mısralar (1936). Hatıraları: Osmanlı İmparatorluğunun Batışı (Ufûl)-Edirne Savunması (Yay. Haz. Velmiye Özdemir 2001). Çevirileri: Bir İzdivacın Romanı (Tolstoy’dan, 1910), Anna Karanina (Tolstoy’dan, 1912).