Pierre d Ailly

Pierre d Ailly

1350’de Compiègne Fransa’da doğdu. Batı kilisesinin bölünmesini düzeltmek için kilise reformunu, Papa’nın genel konseye tabi olmasını ve uzlaşma doktrinini savundu. Kardinallik görevinde bulundu.

1381 yılında bölünmeyi sona erdirmek için bir konseyin toplanmasını önerdi. 1384’te üniversitenin dinî lideri oldu. Daha sonra üniversitenin şansölyesi, kralın itirafçısı ve sadaka dağıtan görevlisi oldu.

1395’te Le Puy, 1397’de ise Cambrai piskoposu olarak atandı. 13. Benedict’i desteklemesi üniversite yönetiminde hoşnutsuzluğa neden oldu. Romalı Papa 9. Boniface lehine iddiasından vazgeçmeyi reddettiği için Benedict ile yollarını yavaş yavaş ayırdı. Daha sonra kilise meclisi doktrinine geri döndü. 

Pisa danışma konseyinde yer alarak; yeni Romalı Papa 12. Gregory’nin tahttan uzaklaştırılmasında, yerine danışma meclisinden 5. Alexander’ın papa olarak ilan edilmesinde ve sonraki yıl, 23. John’un papalığında önemli bir rol oynadı. 

John, d’Ailly’i 1411 yılında kardinal yaptı, 1413 yılında ise Orange Piskoposu ve kendisinin Almanya’daki elçisi yaptı. 

Yine de bölünme devam etti. Üç papa vardı ve d’Ailly 1414’te, Constance’da yeni bir genel konsey toplanması için çağrıda bulunmayı tercih etti. 23. John’un tahttan çekilmesini isteyen Constance konseyinin kararlarında etkili oldu, Hussites’i kınadı ve birliği destekledi. 1417’de Yeni Papa 5. Martin’i seçmek için konsey ve kardinallerin görevleri üzerinde bir uzlaşmayı kabul etti. D’Ailly’nin papa seçilme ihtimali İtalyanlar, Almanlar ve İngilizlerden oluşan düşmanca bir koalisyon tarafından engellendi. Daha sonra Martin’in elçisi olduğu Avignon’da emekli oldu.

Etkili eserler yazdı. Kilisenin anayasası hakkındaki görüşlerinin çoğu, onun zamanında sapkın olduğu gerekçesiyle reddedilse de daha sonraları, özellikle Protestan reformcular tarafından Batı Bölünmesi’ni sona erdirmenin tek görünür yolu olduğu kabul edildi.

Bilimle de ilgilendi ve daha sonra Papa 13. Gregory tarafından uygulanacak olan takvim reformlarını savundu. Kristof Kolomb, D’Ailly’nin Doğu Hint Adalarına batıya yelken açılarak ulaşılabileceği fikrini destekleyen “Image of the World” adlı eserini, yolculuklarını yapmadan önce inceledi ve önemli gördüğü yerleri not aldı.

Avignon şehrinde, 9 Ağustos 1420’de vefat etti.

Eserleri ve Çevirileri:

Quaestiones super libros Sententiarum (1376–1377), anastatic reprint of the edition of 1490: Frankfurt-am-Mein: Minerva, 1968.

Petrus de Alliaco Questiones super primum, tertium et quartum librum Sententiarum. I: Principia et questio circa Prologum, cura et studio Monica Brinzei, Turnhout: Brepols, 2013.

Ymago Mundi de Pierre d’Ailly, Edmond Burton (ed.), Paris: Maisonneuve Frères, 1930, 3 vols., vol. 1 online here.

De concordia astronomice veritatis et narrationis historice (1414).

Tractatus de concordantia theologie et astronomie (1414).

Destructiones modorum significandi, L. Kaczmarek (ed.), Amsterdam: G. B. Grüner, 1994.

Tractatus de anima, O. Pluta (ed.), in Die philosophische Psychologie des Peter von Ailly, Amsterdam: G. B. Grüner, 1987.

Tractatus super De consolatione philosophiae, M. Chappuis (ed.), Amsterdam: G. B. Grüner, 1988.

Conceptus et insolubilia Paris, c. 1495.

Concepts and Insolubles: An Annotated Translation, Paul Vincent Spade (ed.), Dordrecht: Reidel, 1980.

Destructions modorum significandi. Conceptus et insolubilia, Lyons c. 1490–1495.

Tractatus exponibilium, Paris 1494.