Peter Abrahams

Peter Abrahams

1919 yılında Johannesburg’da doğdu. Güney Afrikalı yazar. Dünya çapında ün yapan ve siyahların ülkedeki acınacak durumuna dikkati çeken ilk siyah Güney Afrikalı yazar olan Peter Abrahams, ilk romanı Mine Bo/da (Madendeki Zenci, 1946) ve ilk öykülerini içeren kendi hayat hikayesine dayalı Tell Freedom’da (Söyle Özgürlük, 1954), ırk ayrımı rejiminde (apartheid) siyahlara, melezlere uygulanan haksızlıkları şiddetle eleştirdi. Otuz yılı aşkın süre İngiltere’de ve Jamaika’da (This island Now [Bu Ada Şimdi, 1966] adlı romanında, Jamaika’da bir diktatörlüğün çöküşünü işledi) gazetecilik yapmasına karşın, gerek eserlerinde, gerek günlük yaşayışında katıksız bir Güney Afrikalı olmayı sürdürdü.