Pertev Naili Boratav

Pertev Naili Boratav

(1907 - 16 Mart 1998): Yazar, halkıyatçı. Darıdere’de (Zlatograd-Bulgaristan) doğdu. Kumkapı Fransız Kolejinde, Gelenbevi ve İstanbul Erkek Lisesinde okudu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü ve Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi. Türkiyat Enstitüsünde asistanlık yaptı(1930-1932). Birinci Türk Tarih Kongresinde hocası Zeki Velidi Togan’ın tenkit edilen Türk tarih tezine telgraf çekerek destek verince diğer asistanlarla birlikte Türkiyat Enstitüsü asistanlığından atıldı. Konya liselerine öğretmen olarak tayin edildi. Bir yıllık burs kazanınca eşiyle birlikte Önasya dilleri öğrenimi için Almanya’ya gitti (1936). Dönüşünde A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Türk Halk Edebiyatı doçentliğine tayin edildi (1938). 1946’da profesörlüğe yükseldi. Kürsüsü 1948’de "Komünizmi yaydığı" iddiasıyla kapatıldı. Bunun üzerine önce Amerika’ya, sonra Fransa’ya giderek değişik üniversitelerde ders verdi. Paris’te öldü.

Ankara’da Behice Boran’la Yurt ve Dünya dergisini çıkardı (1 Ocak 1941-15 Mart 1944, 42 sayı). Türk folkloru ve masalları üzerinde araştırmalar yaptı.

Eserleri: Köroğlu Destanı (1931), Folklor ve Edebiyat (2 cilt, 1939, 1945), Bey Böyrek Hikâyesine Ait Metinler (1939), Halk Edebiyatı Dersleri (1942), İzahlı Halk Şiiri Antolojisi (H. Vedat Fıratlı ile, 1943), Pir Sultan Abdal (Abdülbaki Gölpınarlı ile, 1943), Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği (1946), Türk Masalları Kataloğu (Wolfram Eberhard ile, 1953), Zaman Zaman İçinde (Tekerlemeler, masallar, 1958), Le Tekerleme (Paris 1963; Türkçesi:Tekerleme, 2000), Az Gittik Uz Gittik (1969), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı (1969), 100 Soruda Türk Folkloru (1973), Anadolu Ağıtları (Ahmet Şükrü Esen, Rémy Dor ile, 1982), Anadolu Türküleri (Ahmet Şükrü Esen, A. Fuat Özdemir ile, 1986), Anadolu Destanları (A. Fuat Özdemir ile, 1991), Nasreddin Hoca (1996), Üniversitede Cadı Kazanı: 1948 DTCF Tasfiyesi ve Pertev Naili Boratav’ın Müdafaası (Yay. Haz. M. Çetik, 1998)