Papa II. Urban

Papa II. Urban

1035te Fransa Krallığının Champagne bölgesinin Lagery kısmında, Lagery Şatosunda doğdu. Asıl adı Ododur. Soylu Chatillion-sur-Marne ailesindendir. Sossionsta ve Reimste eğitim aldı. 1055 ila 1067 arasında Reims piskoposunun başdiyakozu oldu ve yönetimde piskoposa yardım etti. Daha sonra rahip oldu. 1070 ila 1074 arasında, 11. yüzyıl Avrupasında Kilise reformunun en önemli merkezi olan Clunyde, ilk amirlik yaptı. Odo bu dönemde kilise politikaları ve yönetimle ilgili tecrübe edindi. Hayatını kiliseye adayan Canons regular rahipleri ile Cluny rahipleri şeklinde ikiye bölünmüş olan reformist gruplarla temasa geçti. 1079da Cluny rahibinin verdiği bir görev üzerine Romaya gitti.

Romadayken, Papa VII. Gregory tarafından 1080de Ostianın kardinali ve piskoposu ilan edildi. Papa VII. George onu 1084te Almanyaya gönderdi. Odo, Papanın Almanya Kralı VII. Henryyle yaşadığı kriz süresince Papalıka sadık kaldı. Papanın 1085teki ölümünden sonra, Papa III. Victora hizmet etti. Papa III. Victor 1087de öldü. Odo 12 Mart 1088de Romanın güneyindeki Terracina şehrinde papa seçildi ve Urbanus adını aldı.

Urban, papalığı süresince VII. Gregorynin politikalarını devam ettirdi. Esnek ve müsamahakâr bir tavır takındı. Reformları asiller, rahipler ve piskoposlarca desteklendi. Öncelikli görevi, konumunu antipapa III. Clemente karşı korumak ve Hrıstiyanlar arasında yasal bir hâle getirmekti.

1095te İtalyanın Piacenza kentinde bir konsey toplandı ve bu konseyde reform yasası oluşturuldu. Selçuklu Devletinin Bizans İmparatorluğunun bir kısmını işgal etmesi üzerine, Bizans İmparatoru Aleksis I. Komnenos, kendisinden yardım isteyince, Urban, 18-28 Kasım 1095 tarihinde Clermont Konseyini düzenledi. Bu konseyde I. Haçlı Seferi çağrısı yapıldı ve Kudüsün fethedilerek Kudüs Krallığının kurulması kararlaştırıldı. Bu çağrının Urban açısından en önemli sonucu, antipapa III. Clementin 1097de Romadan atılması oldu. 1098de İtalyanın Bari şehrinde toplanan konseyde, Hristiyan Yunan ve Roma kiliselerinin birleştirilmesi kararlaştırıldı. Romada 1099da bir konsey daha yapıldı ve reform yasası kanunlaştırıldı. Urbanın amacı, alınan bu kararlarla İtalya ve Sicilyadaki Müslümanlarla mücadele etmekti. Urbanın kiliseleri birleştirme kararı uygulanamadı ama I. Haçlı Seferi gerçekleşti ve Kudüs ele geçirildi.

Papa II. Urban 29 Temmuz 1099da öldü.