Osman Attila

Osman Attila

10 Mayıs 1922 tarihinde, Afyonkarahisar'da doğdu. Babası Cafer Çavuş, annesi ise Emine Hanım'dır.

Attila, ilk öğrenimini Afyonkarahisar'da, Gedik Ahmet Paşa İlkokulunda tamamladı. Edebiyata ve özellikle şiire karşı duyduğu ilgi, henüz ilkokul yıllarında başladı. İlkokul çağındaki bir öğrenciden beklenenden daha üstün başarı gösterdi. O yıllarda, arkadaşı Muzaffer Görktan ile birlikte bir duvar gazetesi çıkardı ve bu gazete, büyüklerin ilgisini çekmeyi başardı. 1933 yılında Afyon Lisesinin ortaokul bölümüne kaydoldu. Edebiyatla bağlantısını hiç kesmedi ve bu yıllarda da Afyon Lisesi öğrenci dergisi ile Afyon Halkevi'nin Taşpınar adlı dergisinde yazı ve şiirlerini yayımlamaya devam etti.

Lise eğitiminin ardından ağabeyinin işleri nedeniyle Sivas'a gitti. Sivas Halkevi'nin çıkarmış olduğu 4 Eylül dergisinde faaliyet gösterdi ve şiirlerini yayımladı. Burada, ünlü halk bilimci, şair ve yazar Vehbi Cem Aşkun ile tanıştı. Şiirlerinin yanı sıra yine 4 Eylül dergisinde Anadolu Yazıcılarını Tanıyalım başlığı altında biyografiler yayımlamaya başladı. Yazın hayatına hiç ara vermedi ve üretken şekilde devam etti. Aynı dönemde yazı ve şiirleri, Kızılırmak gazetesi ile Ankara'da faaliyet gösteren Yücel ve Ülkü isimli dergilerde çıktı.

Sivas'tan sonra Ankara'ya döndü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. Bu yıllarda yazdığı ilk ve tek öykü olan Köy Çeşmesi, Yücel dergisinde yayımlandı.

Askere gidip döndükten sonra bir süre Afyonkarahisar'daki Taşpınar dergisinin yeniden yayımlanmasına öncülük etti. Halk bilimi derleme ve inceleme çalışmalarına da bu yıllarda başladı.

1946 yılında Ankara'ya döndü ve Ziraat Bakanlığında memuriyet hayatına devam etti. Bu sırada Ahmet Kutsi Tecer ile yakın bağ kurdu ve bu bağ, Attila'nın sanat anlayışını derinden etkiledi. Halk bilimi incelemeleri Ülkü, Çığır, Özleyiş, Toprak dergilerinde yayımlandı. Atatürk hakkındaki incelemelerini de yine Ülkü dergisinde yayımladı.

1950 yılında ilk şiir kitabını, Sabahleyin'i yayımladı. Derlediği Türk Kahramanlık Şiirleri Antolojisi, Türk şiiri sahası için önemli eserler arasında kabul edildi. Memleket Şiirleri Antolojisi ise Millî Eğitim Bakanlığınca "100 Temel Eser" arasına alındı.

1965 yılında Afyon Milletvekili seçildi ve halk bilimi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Millî Folklor Araştırmaları Enstitüsünün kuruluşunda etkin rol aldı.

Attila, şahsına ait kitaplığında bulunan 3000 civarındaki kitabı Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi'ne bağışladı. Yakalandığı hastalık bedenini sardı ve 20 Nisan 1978 tarihinde vefat etti. Adı, eserleri ile daima anılırken Afyonkarahisar ilindeki bir ilköğretim okuluna da verildi.

Şiirleri:

İnaz Köyü Eğitmeni Hasan Koçak'ın Türküsü

Sabahleyin

Güpegündüz

Baştanbaşa

Gözlerimin Söylettiği

Türk Kahramanlık Şiirleri Antolojisi

Memleket Şiirleri

Afyonkarahisar Türküleri

Halk Bilimi Çalışmaları

Afyonkarahisar Türküleri

Monografiler

Atatürk 30 Ağustos'u Anlatıyor

Atatürk ve Büyük Zafer

Antolojileri

Memleket Şiirleri Antolojisi

Türk Kahramanlık Şiirleri Antolojisi

Kaynak: https://www.elipskitap.com.tr/yazar/osman-attila/

https://www.elipskitap.com.tr/urun/turk-kahramanlik-siirleri-antolojisi/

https://www.elipskitap.com.tr/urun/memleket-siirleri-antolojisi-siir/