Orhan Erbuğ

Orhan Erbuğ


1926 yılında İstanbul’da doğdu. Babası İbrahim Hakkı Bey, Annesi Fikriye Hanım’dır. İlkokulu Ankara’da, ortaokulu Sarıkamış ‘ta, lise öğrenimi de Ankara Lisesi’nde yaptı. 1947 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

İzmir ve Çanakkale Maiyet Memurluğu görevlerinden sonra Kaş, Eğridir Kaymakamlıkları’nda bulundu. Ayrıca 1959 yılında Ankara Hukuk Fakültesi ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nü bitirdi.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde önce Şube Müdürlüğü daha sonra da Belediyecilik Dairesi Başkanlığı’na atandı. Bilahare Mülkiye Müfettişi oldu. Müteakiben 1964 yılında Bingöl Valilği’ne, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı’na, 1970 yılında Kars Valiliği’ne, 1972 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ve 1974 yılının Aralık ayında İzmir Valiliği görevlerine atandı. 1975 yılında İzmir Valisi iken istifa ederek emekliye ayrıldı. 1979 yılında Hükümet tarafından İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na getirildi.

Orhan Erbuğ, evli ve üç çocuk babasıdır.