Nüzhet Sabit

Nüzhet Sabit

(1883-1919): Yazar. San’a’da doğdu. Mirliva Sabit Paşa’nın oğludur. İstanbul’da Mülkiye Mektebini bitirdi (1905). 1909’da Paris’e giderek bir süre hukuk okudu. 1910’da İstanbul Darulmuallimîni öğretmeni oldu. Teâvün-i İctimâî adlı bir dernek kurdu ve Vazife adlı bir gazete çıkarmaya başladı. ’Binbir Kuş Kütüphanesi’ adı altında yayınladığı kitapçıklarında ve gazetesinde İttihatçıları tenkit etti. Balkan Savaşında Müslüman Türklere yapılan zulümleri ispat için Neşr-i Vesaik adlı bir cemiyet kurarak Takib ve Tenkid mecmuasını yayınladı. I. Damad Ferid Kabinesinde üç ay İaşe Umum Müdürlüğü yaptı. İstanbul’da öldü.

Nüzhet Sabit idealist bir yazardı. Devletçi görüşleri savunmuştu. Fağfur dergisinde Ziya Gökalp ve Rıza Tevfik’i tenkit etmiştir.

Eserleri: Siyaset Yılları (1911), Kelime Usûlü ve Elifba (İki kısım, 1917-1918), Tongoz’un Rüyası (Oyun, 1918), Kovadis? Nereye Gidiyorsun? (Tercüme, 1912), Ana Dili (İlkokullar için, 1918), İaşe’de Kırk Beş Gün, Bugünün Vazifesi, Vazife-i İsyan (1919), Hatıralar (1919).

Hakkında kitap: Dr. Cüneyd Okay, Nüzhet Sabit, Hayatı, Kişiliği, Fikirleri (2001).