Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu

Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu

1901 yılında Taşoz ovasında doğdu. Drama’da ve İstanbul’da yabancı okullarda okudu. Deniz Harp okulu, Hukuk Fakültesi, Yüksek Ticaret Okuluna devam ettiyse de bitiremedi. Gazeteciliğe 17 yaşında başladı. İstanbul’un işgali üzerine Anadolu’ya geçerek Millî Mücadeleye katıldı. Savaştan sonra TBMM’de ve Hakimiyet-i Milliye’de çalıştı. Çok değişik gazetelerde fıkralar yazdı, romanları tefrika edildi. En son Yeni İstanbul’da yazıyordu. Nizamettin Nazif Babıâli’nin renkli bir simasıydı. "Deli Nizam" lâkabıyla tanınırdı. Romancı Suat Derviş’le bir süre evli kaldı. Tarihî romanları yanında incelemeleri de vardır. Romanları: Kara Davut (2 cilt, 1928; 3 cilt, 1929), Deli Deryalı (1928; yeni bs., 1971), Kolkola (1944), Karlı Dağlar (1945). Diğer Eserleri: Köroğlu (2 cilt, 1928), Battal Gazi (2 cilt), Bir Millet Uyanıyor (1933), Son Balo (1941; Atatürk’ün Son Balosu adıyla, 1944), Fatma’ya Mektuplar (1944), 1945 Kodmedyası Başlıyor (1944), Potsdam Muamması (1945), Bilinmeyen Taraflarıyla Atatürk (1959), İlân-ı Hürriyet ve Sultan II. Abdülhamid Han (1960), Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı İmparatorluğunda Komitacılar (1960), Ordu ve Politika (1967). 25 Mayıs 1970 tarihinde İstanbul’da öldü. Kabri Silivrikapı Mezarlığındadır.