Niyazi Çiçek

Niyazi Çiçek

1997’de Marmara Üniversitesi Türkiyat

Araştırmaları Enstitüsünde başladığı

doktorasını, 2003 yılında Kamu Yönetiminde

Üretilen Belgelerin Form Özelliklerinin

İncelenmesi ve Arşivcilik Açısından

Değerlendirilmesi tezi ile tamamladı. Başlıca

çalışma alanı, genelde bilgi ve belge yönetimi,

özelde ise arşivcilik, belge yönetimi, elektronik

belge yönetimi ve modern belgelerin

diplomatiğidir.