Nikos Kazancakis

Nikos Kazancakis

Yirminci yüzyılın en önemli Yunan yazar, şair ve düşünürlerinden biri olan Nikos Kazancakis, 1883 yılında Girit’te doğdu. 1906’da Atina’da Hukuk Okulu’ndan mezun olduktan sonra çalışmalarını Paris’te sürdürdü. Balkan savaşları sırasında gönüllü olarak Yunan Ordusu’na katıldı. Savaştan sonra birçok Avrupa ve Asya ülkesini dolaşarak gezi yazıları yazdı. Kazancakis, düşünce adamı olarak Nietzsche ve Bergson’un çalışmalarıyla Hıristiyanlık, Marksizm ve Budizm’in etkisi altında kaldı. Eserlerinde bu farklı bakış açılarını sentezlemeye çalıştı. 1927’de düşünce yapısını ortaya koyan en önemli eseri Askitiki yayınlandı. 1938 yılında 13 yıl boyunca üzerinde çalıştığı epik şiirleri ’Odysseas’ı, Homer’in bıraktığı yerden Ulysses’in anlatım biçimi koruyarak yazdı. Bu geniş şiirsel çalışma 33.333 mısradan oluşmaktadır. Kazancakis, yaşamın son yıllarında ünlendi. 1956 yılında Viyana’da Uluslararsı Barış Ödülü’nü aldı. 1957’de Almanya’da öldükten sonra Girit’i çevreleyen Venedik Surlarının kale burçlarından birinin altına gömüldü. Türkçeye çevrilen yapıtları, Zorba, Kaptan Mihalis, El Greco’ya Mektuplar, Günaha Son Çağrı, Kardeş Kavgası ve Yeniden Çarmıha Gerilen İsa’dır.