Nijat Özön

Nijat Özön

(25 Aralık 1927 - ): Yazar. İstanbul’da doğdu. Mustafa Nihat Özön’ün oğludur. Ankara Atatürk Lisesini, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1952). Anadolu Ajansında tercümanlık, sekreterlik ve bölüm şefliği yaptı (1958-1980). A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulunda sinema dersleri verdi.

Sinema konularında yazdı. Arkadaşlarıyla Sinema dergisini çıkardı (8 sayı 1956). N. Özer ve Adnan Ufuk imzalarını da kullanmıştır.

Eserleri: Sinema Sanatı (1956), Ansiklopedik Sinema Sözlüğü (1958), Türk Sineması Tarihi-Dünden Bugüne, 1896-1960 (1962), Sinema Terimleri Sözlüğü (1963; son baskısı: Sinema Televizyon Video, Bilgisayarlı Sinema Sözlüğü, 2000), Sinema El Kitabı (1964), Türk Sineması Kronolojisi 1895-1966 (1968), İlk Türk Sinemacısı Uzkınay (1970), 100 Soruda Sinema Sanatı (1972), Sinema ve Televizyon Sözlüğü (1981), Sinema Uygulayımı, Sanatı, Tarihi (1985), Karagözden Sinemaya Türk Sineması ve Sorunları 2 cilt, 1995).

Sözlük ve imlâ kılavuzları da hazırlamıştır.