Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli

3 Mayıs 1469 tarihinde, Floransa'da doğdu. Soylulardan olan ailesi, zaman içerisinde burjuvalığa düştü. Babası Bernardo, orta gelirli bir avukat idi. Machiavelli, genç yaşında Latinceyi öğrendi; Latin ve Yunan edebiyatında kendisini geliştirdi.

Floransa, 1494 yılında Fransa Kralı VII. Charles tarafından işgal edildi ve şehri yöneten Medici ailesi kentten sürüldü. Savonarola adlı bir rahip yönetimi ele alsa da geçen dört yılın ardından burjuvalar Savonarola'yı yerinden ederek demokratik bir rejim kurdu. Machiavelli yirmi dokuz yaşında, yeni kurulun sekreterlik görevine getirildi. Buradaki görevini on dört yıl sürdürdükten sonra 1512 yılında gerçekleşen Ravenna Savaşı'nda İspanyollar Floransa'yı işgal etti ve Machiavelli'nin sekreterlik görevi sona erdi. Ağır bir para cezasına çarptırıldı ve bir yıl süreyle Floransa'yı ter etmesi yasaklandı. 1513 yılında Medici ailesine bir komplo düzenlendi ve Machiavelli'nin adı da bu komploya karıştı. Üç ay hapis cezası aldı, işkence gördü. Serbest bırakıldığında işsiz kaldı ve son çare olarak Floransa'ya birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Santa Andrea kasabasındaki bir çiftliğe yerleşti.

Çiftlikte Francesso Vettori ile tanıştı ve ikili sıkı dost oldular. Machiavelli, dostuna yazdığı bir mektupta De Principatus (Hükümdarlıklar Üzerine) adlı bir eser yazdığından söz etti. Altı yıda tamamladığı bu eserini sonraları Hükümdar adıyla yayımladı. 1518 yılında ise La Mandragola adlı satirik bir komedi yazdı ve oyunları, yazıldıkları iki yıl içerisinde sahnelendi. Yönetim ile ilişkilerini güçlendirdi ve böylece 1521 yılında Savaş Sanatı adlı kitabını yayımlama imkânı buldu. Kardinal Giulio de Medici, Machiavelli'yi himayesine aldı; ona anayasa taslağı hazırlama ve Floransa tarihini yazma görevlerini verdi.

Machiavelli temelde, siyasal düşünüş biçimlerinin laikleştirilmesi ve bilimselleştirilmesi gerektiğini savundu. Kiliseye karşıydı ve laikliği savundu lakin hükümdarın gerektikçe dini bir alet olarak kullanabileceğini belirtti. Ona göre bir yönetici, dindar görünmeliydi.

Dünya olaylarının açıklanmasında "kader" kavramını öne süren dinî görüşten uzaktı. Ona göre insan doğası bencil ve kötüydü. Zira başarıya ulaşmak adına mümkün olan her yola, her araca başvurulmalıydı. Ona göre toplumlar, bencil insan topluluklarıydı ve böyle bir ortamda liderin bencil olmaması düşünülemezdi. Ahlaki kurallar içerisinde hareket etmek, hükümdarı yıkıma götürebilirdi. Yazdığı Hükümdar adlı kitabında da bu görüşlerini kaleme alarak devrin hükümdarlarına nasihatlerde bulundu. Başarılı bir siyasetçi ve lider olmak için erdemin değil, yalnızca erdemli görünmenin önemli olduğunu vurguladı. Machiavelli, Hükümdar adlı kitabında siyasetin ahlaktan bağımsız ve kendi kuralları ile işleyen bir alan olduğunu öne sürdü. Hükümdar, onun en ünlü eseri hâline geldi lakin Machiavelli işlediği konular itibarıyla felsefeden uzaklaşarak siyasete yöneldi. Yönetime dair önerileri ve geliştirdiği yöntemler, Makyavelizm adlı düşünce sistemini doğmasına öncülük etti. Makyavelizm, her şeyi hiçbir sınır yokmuş gibi yapma düşüncesi olarak tanımlandı.

1527 yılında Floransa'nın işgali ile birlikte Medici iktidarı bir kez daha sona erdi. Burjuvalar, yeni bir demokratik rejim kurdu ve yeni yöneticiler, Mecidilere yakın olan kimseye güvenmeyerek hepsii devlet kurumlarından uzaklaştırdı. Şahsına güvenilmediği için hayak kırıklığına uğrayan ve üzüntü duyan Machiavelli, aniden hastalandı. 22 Haziran 1527 tarihinde vefat etti.

Eserleri

Politika ve Tarih:

Hükümdar

Floransa'da Komplolar ve Karşı-komplolar Tarihi

Askerlik Sanatı

Titus Livius'un İlk On Yılı Üzerine Söylev

Luccalı Castruccio Castracani'nin Yaşamı (1520) (Daha çok roman özellikleri taşımaktadır)

Floransa Tarihi (1525)

Edebî Eserleri

La Mandragola (Adamotu)

Altın Eşek

Başdiyakoz Belfagor

Kaynak: https://www.elipskitap.com.tr/yazar/niccolo-machiavelli/

https://www.elipskitap.com.tr/urun/hukumdar/