Necafi Topçuoğlu

Necafi Topçuoğlu

Necafi Topçuoğlu Necafi Topçuoğlu 1905 yılında Çayeli’nde dünyaya geldi. Sivas Lisesi’nden 1924’de, Mülkiye mektebinden de 1927yılında mezun oldu. Bilahare Avrupa’ya tahsile gitti. Viyana Konsular Akademisi’nden 1952 yılında diploma aldı. Bir müddet Dahiliye Vekaletinde maiyet memuru ve Kaymakam olarak çalıştıktan sonra ihtiyat Zabiti olarak askerliğini yaptı. Terhisinden sonra İktisat.Vekaletine geçti. Sırasıyla Sinai Mülkiyet, Küçük Sanatlar Müdürlüklere, Sanayi Umum Müdür Muavinliğinde, Sanayi Umum Müdür vekilliğinde, İş İdaresi Reis Muavinliğinde, Çalışma Bakanlığı Tetkik Heyeti Azalığında, Çalışma Umum Müdürlüğünde. İş ve İşçi Bulma Kurumu Uum Müdürlüğünde, Toprak Mahsûlleri Ofisi Umum Müdürlüğünde, Sümerbank İdare Meclisi Azalığında ve İşletmeler Vekaleti Müsteşarlığında bulundu. Son vazifesi olan Sümerbank İdare Meclisi Reisliğinden seçime iştirak için istifa etti. Ve 11. dönem Afyonkarahisar Milletvekilliğine seçildi. Bir çocuğu bulunan Necati Topçuoğlu Almanca biliyordu.