Nebil Efendi (Yurteri )

Nebil Efendi (Yurteri )

Nebil Efendi (Yurteri ) Müderris, Mutasavvıf Halk Şâiri Dehşetizade Salih Efendi’nin oğlu olan Nebil Efendi, 1876 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İlk tahsilini burada yaptıktan sonra, Konya ve Fatih (İstanbul) Medreselerinde öğrenimini sürdürdü. İcazetname ile müderrislik belgesi aldı ve babasına ait olan medresede bir süre müderrislik yaptı. Özellikle, fıkıh ilmi üzerinde ihtisas ve ün yaptı. İttihat-Terakki Cemiyetine girmek suretiyle fiilen politikacı olan Nebil Efendi, son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne Afyonkarahisar Mebusu olarak seçildi. Ancak, bu meclisin toplantılarına katılmak imkanını bulamadı. Yunan işgali üzerine Afyonkarahisar’da Kuvayi Milliye’nin teşkilinde, teçhizat ve asker toplanması işlerinde önemli çalışmalar yapmış, bu arada Sivas’ta toplanan Kongreye Afyonkara-hisar Üyesi olarak seçilmiştir. Ne var ki bu kongreye de iştirak edememiş, yerine bir arkadaşını göndermiştir. Bu kez gidemeyiş nedeni, Millî kuvvetlerin oluşturulması ile İlgili görevlerinden ayrılamayışıdır. Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal’in başlattığı heyecan bütün yurdu ve ulusu sararken, İstanbul’da Padişah’ın cellâdı durumundaki Nemrut Mustafa vatanserler için idam fermanları çıkarıyordu. Bmba Atatürk olmak üzere Nebil Efendi de dahil, pek çok kişi idama mahkûm edilmişlerdi. Fakat, artık Anadolu’nun, İstanbul’u dinlememesi üzerine, idam fermanları da kağıt üzerinde kalmıştı. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Afyonkarahisar Milletvekili olarak giren^Jebil Efendi Şer’iye, İktisat ve dahili Nizamname Komisyonlarında görev yapmıştır. Meclisin, muhalif (2. Grup) grubuna dahil olduğu için İkinci Dönem Milletvekili seçimini kaybeden Nebil Yurteri, bir süre Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği yapmış, daha sonra devlet hizmetinden ayrılarak Serbest ticaret ve ziraatle meşgul olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Afyonkarahisar’da İaşe Tevzi Komisyonu Başkanlığı yaparken gösterdiği dürüstlük ve adil davranışlarla hemşehrilerinin gönüllerini fetheden Nebil Efendi, Ulusal Kurtuluş Savaşındaki kahramanlıkları nedeniyle TBMM tarafından İstiklâl Madalyası ile taltif edilmiştir. 18 Eylül 1943 tarihinde vefat eden Nebil Efendinin çok zengin kütüphanesi varisleri tarafından Gedik Ahmet Paşa Kütüphanesine verilmiştir.