Muzaffer Özdağ

Muzaffer Özdağ

Muzaffer Özdağ 1933 yılında Kayserinin Pınarbaşı İlçesi’nde dünyaya geldi. Ailesi, I. Dünya Savaşı şırasında Erzurum’dan gelip, buraya yerleşti. Babasının memuriyetle bulunduğu Çorum-Alaca’da ilkokula başladı; ilk ve ortaokul diplomalarını Gaziantep’te aldı. 1946’da Kubeli Askeri Lisesi’ne girdi. Askeri Liseyi ve Harp Okulu’nu birincilikle bitiren Özdağ, 30 Ağustos 1952’de teğmen rütbesiyle T.ŞJK. saflarına katılırken, Okulun Şeref Kütüğü’ne 107. Dönem için "Altın Çivi” yi çaktı ve altın saatle ödüllendirildi. Keza, daha sonra Piyade Okulunu da birincilikle bitirirken, bir altın saat de oradan aldı. O arada A.Ü. Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu ve 1956 yılında buradan da mezun oldu. Daha sonra Muzaffer Özdağ, KKK’lığına bağlı çeşitli birliklerde başarıyla görevler yaptı, bu arada 1958’de İstanbul’daki Kara Harp Akademisi’nde öğrenime başladı. Akademiyi de başarıyla bitirdi ve Kurmay Yüzbaşı oldu. Özdağ, 27 Mayıs 1960 Askeri İhtilâli’ni fikren ve fiilen plânlayan ve yönetenlerden biri oldu 27 Mayıs Millî Birlik Hareketi ülkede bir iç savaş ortamı yaratan şartları ortadan kaldırmak ve Millî hayatı modern esaslara göre yeniden tanzim etmek, devleti yeniden kurmak için yapılmıştı. Millî Birlik Komitesi’nin en genç üyesi olan Kur. Yzb. Muzaffer Özdağ, Orgeneral Cemal Gürseli İzmir’den Ankara’ya getirip, İhtilâlin başına oturtan ekipte görev aldı. Daha sonra Komite içerisinde çıkan ihtilâf sonunda, "Hükümet Müşaviri" olmak Tokyo’ya gönderildi. 1963 yılının Şubat ayında Yurdâ döndü. 21 Mayıs 1963’de, darbe yapmak suçundan tutuklandı, yargılandı ve beraat etti. 1965 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisİ’ne girdi. Bu Partinin Genel İdare Kurulu Üyeliğine ve Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi. Hazırladığı Program Kongrede kabul edilerek Parti Programı oldu. O yıl yapılan Genel Seçimlerde, Partisi tarafından Afyonkarahisar listesinin başına getirildi ve seçildi. Böylelikle Özdağ 4 yıl süreyle, T.B.M.M.’nde Afyonkarahisari temsil etti. Meclisin Eğitim ve Çalışma Komisyonlarında görev yaptı. O arada Partisinin adı Milliyetçi Hareket Partisi olarak de¬ğiştirildi, Özdağ da Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 1969 yılında seçimlere girmedi ve şivesi hayattan çekildi. Evli ve dört çocuğu bulunan Muzaffer Özdağ, yıllarca Ankara’da Avukatlık yaptı. Halen, Tûrk Dünyası ile ilgili sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmaktadır.