Mustafa İslamoğlu

Mustafa İslamoğlu

28 Ekim 1960 tarihinde Kayseri Develi’de doğdu. Baba tarafından Sıddıkî’dir. Anne tarafından, Maraş’taki Kalenderoğullarına mensuptur. Babası, Ahmet İslamoğlu; annesi, Basriye Hanım’dır. Annesini 3,5 yaşındayken kaybetti. 

İlköğrenimini Develi Dumlupınar İlkokulunda, orta öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi’nde yaptı. Aynı zamanda babasından Arapça sarf-nahiv dersleri aldı. Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde yükseköğrenimine başladı. Üç yıl okudu ve ayrıldı. Yüksek tahsiline Kahire el-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesinde devam etti. 

İlk makalesini Milli Gazete’de, 1980 yılında yayınladı. Şiir, deneme, araştırma-inceleme ve edebiyat eleştirilerini önce Mavera (1980) daha sonra ise Aylık Dergi’de (1982-1989) yayınladı. Eğitim alanındaki çalışmalarını 1983 yılında başlattı. Kendisinin de içerisinde bulunduğu kurban kuşağa adadığı ilk kitabı, Heyelan, Aylık Dergi Yayınları arasından 1987’de çıktı. 

Bu dönemde Kerim Sıddıkî, Seyyid Muhammed Hüseyin Fadlullah, Nasrullah Mahsur, Halepçeli Şeyh Osman gibi liderlerle yaptığı konuşmalar, 1989 yılında “Öncülerle Konuşmalar” adıyla yayımlandı. Aylık Dergi’de başlattığı dünyadaki İslami hareketler konusundaki araştırma yazılarını, Meydan dergisinde sürdürdü. Eğitim alanındaki çalışmalarının doğal bir sonucu olarak 1990 yılında Akabe Kültür Eğitim Vakfı’nı kurdu ve bu vakfın manevi kuruculuğu ile onur başkanlığını üstlendi. Aynı yıl Denge Yayınları’nı kurdu. 

1989 yılında, hem öğrenim hem de araştırma amacıyla, Kahire’ye gitti. İmamlar ve Sultanlar (1990) adlı İslam Tarihi’nin ilk 150 yılını ele alan eserini burada kaleme aldı. Yine aynı yıl, Yürek Devleti’ni yazdı. Sâfinaz Kâzım’a ait Fi Mes’eleti’s-Sufur ve’l-Hicab isimli eser, yazarın, Kadının Özgürlüğü adıyla Arapça’dan ilk tercümesini çevirip yayınladı.

Kahire’de ve Kahire-Arabistan hattında yazdığı şiirleri Ya-sîn adıyla kitaplaştırdı. Daha sonra, cezaevi şiirleri de içerisinde olmak üzere, tüm şiirlerini Divan - Tüm Şiirleri- kitabında bir araya getirdi. 1992 yılında Kahire’de verdiği tefsir derslerini “Adayış Risalesi” adıyla kitaplaştırdı. Aynı yıl, Akabe Vakfı Tefsir Derslerini başlattı. 

1993-1995 yıllarında Türkiye ve Kahire arasında mekik dokuyarak kalme aldığı 8 ciltlik “Anadolu İslami Hareketleri” serisini yayımladı. Aylık Dergi, Ribat, Vahdet, Meydan dergilerinde yayınlanan makaleleri Makalat adıyla kitaplaştı. Haftalık Selam ve günlük Vakit gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı (1993-1994). 1993’te İman, 1994 yılında geniş kapsamlı bir eleştiri niteliğindeki araştırma eseri olan Yahudileşme Temayülü adlı eserini verdi. 

1993 yılında gazetede yayımlanan “Kara Ses” isimli bir köşe yazısından dolayı, 5816 sayılı Koruma Kanununa muhalefetten bir yıla, 1992 yılında Mazlum-Der’in Ankara’da yaptığı Kürt Forumu’nda sunduğu “Kürt Sorununa İslâmî Çözüm” isimli tebliğinden dolayı da 1,5 yıla mahkûm edildi. Gölcük kapalı ve Ankara-Ulucanlar yarı açık cezaevlerinde mahkûmiyetini çekti (Ekim 1995-Ekim 1996). 

Cezaevinde, Yahudi asıllı Macar oryantalist Ignaz Goldziher’in Die Richtungen der İslamichen Koranauslegung adlı eserini Arapça tercümesinden Türkçe’ye çevirerek İslam Tefsir Ekolleri adıyla yayımladı. 1995 yılında Vakit ve Selam gazetelerindeki köşe yazılarını Dağarcık adıyla kitaplaştırdı Üniversiteler arası şiir yarışmalarında birincilik ve ikincilik ödülleri aldı. 1997 yılında Human Rıghts Watch Helmann-Hammet ödülünü aldı. 

1997’de başladığı Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazılarını derledi ve Şafak Yazıları adıyla 1998’de yayımlandı. Genel tavsiyelerden oluşan Tavsiyeler-I, 1995 tarihinde; aile ve çocuk eğitimi konusundaki seminer notlarından oluşan Tavsiyeler-II, 1998 tarihinde yayımlandı. Yürek Devleti kitabının bir devamı olarak, İkinci Uluslararası Fetih Sempozyumu’nda sunduğu tebliği detaylandırarak 1997 yılında Yürek Fethi’ni kaleme aldı. Kutsal topraklarda kaleme aldığı Hacc Risalesi, 1998 yılında yayımlandı. Ayrıca kendisiyle yapılan söyleşiler, Söyleşiler I ve Bir Yaradan Kurşun Çıkarır Gibi adlarıyla yayımlandı. 

1992 yılının Ekim ayından beri başlattığı tefsir dersleri, 15 yıldır devam etmekte ve bu dersler Tefsir Dersi adlı siteden canlı olarak izlenebilmektedir. Yine 1998’de başlayan Tefsiru-l-Kur’an Te’vilu’l-furkan adlı görüntülü ve sesli tefsir projesinde bugüne kadar 170’den fazla ders yayımladı. Proje, Kur’an’ın tamamının görüntülü olarak tefsirini hedefledi ve 2008 yılında tamamlandı. Görüntülü tefsir ile birlikte başlayan “Gerekçeli Meal” adı verilen Kuran’ın Türkçe tercüme çalışması da aynı projeyle eş zamanlı olarak yürütüldü ve aynı tarihte tamamlandı. 

Aralık 2000’de dini çevrelerde hayli ses getiren eseri “Üç Muhammed”i yayımladı. Amerika/Atlanta’da verdiği seminerler, 2001’de Hayatın Yeniden İnşası İçin adıyla yayımlandı. Bunu Ne Yapmalı-Nasıl Yapmalı-Kiminle Yapmalı adlı eseri takip etti. 

Yazar, 1983 yılında kaleme aldığı Seyrani adlı ilk edebi kitap çalışmasını 2002’de yayımladı. Ardından Allah: Tanımak-Bilmek-Anlamak, Kur-an Surelerinin Kimliği. İslam Nedir eserlerinden sonra; Hayatı İnşa Eden Kur’an Kavramları, Kur’an Peygamberi Hz. Muhammed, Kur’an ve Tabiat Ayetleri Işığında Yaratılış ve Evrim kitapları yayınlandı. 

Yazarın meâli, alışılmışın aksine soldan sağa gidişi, Kutsal Kitab’ın basım stiline benzemesi ve diğer Türkçe roman vb.lerinin basım stilini anımsatması sebebiyle, bazı kişilerce tenkit konusu edildi. Yazar, Kur’an’ın mesajını günümüz insanına ulaştırmayı hedefledi. 

İslamoğlu; İslam Peygamberi’nin din kültürünün tamamıyla Kur’an’dan ibaret olduğu, Kur’an dışında bir kaynağının bulunmadığı, dolayısıyla hiçbir zaman Kur’an’la çelişen bir şey söylemiş olamayacağı nokta-i nazarından hareketle hadislerin kaynağı ne olursa olsun ancak Kur’an’la uyuşanlarının kabul edilebileceği, bunun dışındakilerin reddedilmesi icap ettiği görüşünü savunmaktadır. 

Eserleri: 

Şiir: 

Heyelan (1987) 

Yasin (1991) 

Divan (1996)

Çeviri: 

Kadının Özgürlüğü (Safinaz Kazım’dan, 1990) 

İslâm Tefsir Ekolleri (Ignaz Goldziher’den, 1997)

Deneme-İnceleme: 

Yürek Devleti (1990) 

Makalât (1993) 

Söyleşiler (1993) 

Dağarcık (1995) 

Tavsiyeler I (1995) 

Yürek Fethi (1997) 

Bahtımca (1997) 

Tavsiyeler 2 (1998) 

Şafak Yazıları (1998) 

Bir Yaradan Kurşun Çıkarır Gibi (1999) 

Yokluğunda Düşülmüş Notlar (2000)

İnceleme-Araştırma: 

Öncülerle Konuşmalar (1989) 

İmamlar ve Sultanlar (1990) 

Anadolu İslâmi Hareket Serisi (Arapça’ya Cuzuru’l Hareketi’l-İslâmiyye fi-Türkiye ismiyle çevrildi): 

               1. Gaza Hareketi (1991) 

               2.Serdengeçtiler Hareketi (1991) 

               3.Fedailer Hareketi (1991) 

               4. İslâm Birliği Hareketi (1991) 

               5. İttihad-ı Muhammedi Hareketi (1992) 

               6. Anadolu Halk İsyanları Hareketi (1992) 

               7. Şeyh Said Hareketi (1992) 

               8. Devrimlere Tepkiler ve Menemen Provakasyonu (1992) 

Adayış Risalesi (1992) 

İman (1993) 

Yahudileşme Temayülü (1995) 

İslâmi Diriliş Hareketleri (1997) 

Hacc Risalesi (1998) 

Üç Muhammed (2000) 

Kaynak:  Yusuf Ceylan, H. Basri Çantay’ın Kur’ân-ı Hakîm Ve Meâl-i Kerîm Adlı Meâli İle Mustafa İslamoğlu’nun Hayat Kitabı Kur’ân Meâli Üzerine Mukâyeseli Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2011. 

https://mustafaislamoglu.com/biyografi/