M. (Mehmed) Rauf

M. (Mehmed) Rauf

1882 senesinde İstanbul’da doğdu. Gürcü asıllı sadrazamlardan Halil Hamit Paşa’nın torunlarından Atıf Paşa’nın oğludur. Mehmed Rauf (M.Rauf 1882-1918), İstanbul Darülfünûn’da (İstanbul Üniversitesi) 1912’lerden itibaren Yunan ve İtalyan edebiyatı dersleri vermiştir. Bir ara Resimli Kitap dergisinin de başyazarlığını yürüten Mehmed Rauf İstanbul Üniversitesi’nde İtalyan Dili ve Edebiyatı’nın gelişmesine öncülük etmiştir. Türkiye’deki ilk İtalyan edebiyatı tarihi kitabını İtalyan Tarih-i Edebiyatı (1913) adıyla yazan Mehmed Rauf, Servet-i Fünûn edebiyatı yazarlarından ünlü Eylül romanının yazarı ve çağdaşı Mehmet Rauf’la karıştırılmamak için yazılarında ve eserlerinde "M. Rauf" imzasını kullanmıştır. Muhtelif devlet hizmetlerinde de bulunan yazar, 1918’de İstanbul’da vefat etti. Ünlü şair ve yazarlarımızdan olan Mehmed Rauf Bey’in; Yunan Kadim Edebiyatı, Tarihi İslam Tercümesi gibi eserleri ile Pervane, Nikah’ta Keramet Vardır, Ateş ile Barut adlı komedi kitapları vardır. Ayrıca, ressam ve heykeltıraştır. Kabri İstanbul Karacaahmet mezarlığındadır.