Mirpolat Mirza

Mirpolat Mirza

1949 yılında Türkistan’ın Seyrem köyünde doğdu. 1966-71 yıllarında Taşkent Devlet Darülfünunu’nun ga­zetecilik bölümünde okudu. Sonra "Yaş Gvardiya" neş­riyatında, Özbekistan Yazarlar Birliği’nde ve ’Yazuvçi" ya­yınlarında çalıştı. Şimdi, Özbekistan Yazarlar Birliği’nde sekreter - yazar olarak çalışmaktadır. "Tan Cilvesi", "Yaxşı Künler", Maviy Derya", "Etirgül ve Yulduzlar" gibi on kadar şiir kitabı yayımlandı. Ya­bancı dillerden bir çok şairin şiirini Özbekçeye çevirdi. Bunların arasında; A. Puşkin, G.Geyne, B. Pasternak, R. Gamzatov, Yevgeni Yevtuşenko, Olcas Süleymanov, A. Vozesenskiy gibi yazarlar özel yer tutar. Yakında yazıp bitirdiği "Kimler Zar, Kimge Xar" adlı bir de müzikal tiyatro eseri bulunmaktadır.