M. İlhan Sonuç

M. İlhan Sonuç

Doğumu: 16 Ocak 1929, İstanbul

Babası, Yozgat’ın Kadıoğullarından Mehmet Sadık, annesi Rumeli’nden Emine Şevkiye’dir. Kadıköy 12. İlkokulu, Beşiktaş 3. Ortaokulu ve Taksim Beyoğlu Er-kek Lisesini bitirdi. Askerlikten sonra Garanti Banka-sında görev aldı. Dokuz yıl değişik bankalarda görev aldıktan sonra 1961’de Almanya’ya işçi olarak gitti. Frankfurt’ta bir bankada çalıştı. Almanca’dan çeviriler yaptı. İlk şiirlerini 1950 yılında yayımladı. Dergilerde seyrek olarak göründü. 1958’de birkaç arkadaşıyla kısa bir süre çıkarabildikleri İnsan ve Dünya dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Uzun bir suskunluk dönemi-nin ardından Hisar dergisinde şiirlerini yayımladı (1969).

Eserleri:

Şiir: Barışa, Aşka ve Şuna Buna Dair (1978)