Miguel Angel Asturias

Miguel Angel Asturias

Miguel Ângel Asturias 19 Ekim 1899’da in Ciudad de Guatemala’da bir hakimin ve Maya yerlisi kökenli bir annenin oğullan olarak doğdu. Hükümete karşı çıkan devrimci öğrencilerin ölüm fermanına karşı çıkan babasının görev yaptığı başşehirden Baya Verapez’e sürgün edilmesi sonunda 1904 -1907 yılları arasında orada yaşadılar. 1918 yılında tıp okumaya başlayan Asturias, daha aynı yıl içinde hukuk ve gazetecilik okumaya karar verip San Carlos’a gitti. 1924 yılından itibaren de kısa bir süre Londra ve Paris’de din okudu. 1926’da "Amerikan yerlilerinin dinleri ve adetleri" teziyle öğrenimini noktaladı. Asturias uluslararası alanda 1930 yılında yayınlanan Leyendas de Guatemala (Guatemala Kahramanları) adlı kitabıyla tanındı. 1930’lu yıllarda İtalya, Yunanistan, Mısır, Filistin ve ABD’yi kapsayan yurtdışı seyahatlarmda bulundu. 1946’da diplomat kimliğiyle Kültür Ataşesi olarak Meksika, Arjantin ve El Salvador elçiliklerinde görevlerde bulundu. Guatemala’daki yönetimin düşmesi sonucunda görevini bıraktı. 12 yıl boyunca Buenos Aires, Cenova ve Paris’de sürgün olarak yaşadı. 1966 yılında Guatemala’da tekrar özgür ve serbest seçimlerden sonra tekrar diplomat görevini aldı. Başkan Julio Mendez Montenegro tarafından 1970 yılına kadar Paris elçiliğine getirildi. Aynı yıl içinde Lenin barış ödülüyle onurlandırıldı ve Fransız Pen-Club tarafından Asturias bu klübün başkanı seçildi.

Miguel Ângel Asturias 9 Haziran 1974’de Madrid’de öldü.

Önemli Eserleri:

Guatemala Kahramanları 1930

Başkan Bey 1946

Muz Üçlemesi:

Fırtına 1949

Yeşil Papa 1954

Gömülenlerin Gözleri 1960