M.Fevzi Mecdi Daldal

M.Fevzi Mecdi Daldal

1881 yılında Haymana’da dünyaya geldi. Haymana no¬terlerinden Müderris Daldalzade Mûsâ Mecdi Efendi ile Cennet Hanımın oğludur. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1905’de Mülkiye Mektebinin Yüksek kısmından mezun oldu. Aynı yılın Eylül ayında, kaymakamlık stajını yapmak üzere Ankara Vilayeti Maiyyet Memurluğu emrine verildi. İlk görev yeri, 1908’de tayin edildiği Demirci Kaymakamlığıdır. 1911 ’de Koçhisar Kaymakamlığına gönderildi. 1912’de İstanbul Umumi Hapishane Müdürlüğü’ne atandı. 1913’den itibaren de sırasıyla Tavas, Anamur ve Şile Kaymakamlıklarında bulundu. Şilen Kaymakamı iken, T.B.M.M. İstanbul Mebusluğu’na seçildi. İngilizler tarafından tutuklandı. O’nun gibi tutuklanan Millî Meclis üyelerinin bir kısmı Malta’ya sürgüne gönderilirken, bir kısmı da İstanbul’da göz altına alındı. Serbest bırakıldıktan son¬ra, serbest ticarete başladı. Büyük Zafer’in kazanılışına kadar da ticaretle meşgul oldu. 1922 yılının sonunda, Mülkiye müfettişliğine tayin edildi. Nisan 1927’de Erzincan Valiliğine yükseldi. 1928’de Erzurum Valiliğine tayin edildi. 5 Kasım 1931 Tarihinde de Afyonkarahisar Valiliği’ne atandı. Afyonkarahisar’da yaklaşık bir yıl kaldıktan sonra, 25 Aralık 1932 Tarihinde Isparta Valiliğine gönderildi. Isparta Valisi iken, 1939 yılında, Ankara Milletvekili olarak, T.B.M.M. ’ne girdi. İki dönem Milletvekilliği yaptı. Mecdi Daldal 1946’da vefat etti ve Ankara’da Cebeci Asrî Mezarlığına defnedildi. Evli olup, iki kız, üç erkek evladı vardır.