Metin Ataç

Türkiye Cumhuriyeti’nin 22’nci Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, 1946 yılında İstanbul’da doğmuş; 1960 yılında Deniz Harp Okulu ve Lisesi’ne girmiş, 1965 yılında Deniz Harp Okulu’ndan Asteğmen rütbesiyle mezun olmuştur. Müteakiben iki yıl subay olarak öğrenimine devam ederek 1967 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda fiilen göreve başlamıştır. Donanma Komutanlığı bağlısı çeşitli gemilerde Branş Subaylığı, Bölüm Amirliği ve II nci Komutanlık görevlerinde bulunan Oramiral Metin Ataç, Alçıtepe Muhribinde Komutanlık yaparak 1990-1992 yılları arasında III ncü Muhrip Filotillası Komodorluğu görevini deruhte etmiştir. 1976 yılında Deniz Harp Akademisi’nden, 1979 yılında NatoSavunma Koleji’nden ve 1980 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun olan Oramiral Metin Ataç, Donanma Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı Karargahları’nda muhtelif karargah subaylığı görevlerinde bulunmuş, 1985-1986 yıllarında NATO ENF Şubesi Müdürlüğü, 1986-1989 yılları arasında Shape Milli Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı Deniz Plan Subaylığı ve 1989-1990 yıllarında da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Plan Şubesi Müdürü olarak görev yapmıştır. 1992 yılında Tuğamiralliğe terfi ederek, iki yıl süre ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Eğitim Dairesi Başkanlığı ve bir yıl süre ile de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı görevlerinde bulunan Oramiral Metin Ataç, 1996 yılında Mayın Filosu Komutanlığı görevinde iken Tümamiralliğe terfi etmiştir. Bu rütbe ile, 1996-2000 yılları arasında Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı ve Harp Filosu Komutanlığı görevlerini ifa eden Oramiral Metin Ataç, 2000 yılında Koramiralliğe terfi etmiş ve müteakiben 2000-2001 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı, 2001-2003 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı ve 2003-2005 yıllarında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevlerini deruhte etmiş ve 2005 yılında Oramiralliğe terfi etmiştir. 2005-2007 yılları arasında Donanma Komutanlığı görevini ifa eden Oramiral Metin Ataç, 24 Ağustos 2007-2009 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulundu. Evli ve bir çocuk babası. 2009 yılında emekli oldu.