Metin And

(1927 -2008 ): Yazar. İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesini ve İ.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. Sahne oyunlarında bilgisini artırmak için bursla Avrupa ve Amerika’ya gitti. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde ders verdi. Profesörlüğe yükseldi. Çok çeşitli dergi ve gazetelerde sahne sanatları ve illüzyonla ilgili yazılar yazdı. Kitaplar yayınladı. Yazar Nazlı Eray’la bir süre evli kalmıştı.

Eserleri: Gönlü Yüce Türk (Bale üzerine, 1953), Dances of Anatolian Turkey (1959), Kırk Gün Kırk Gece (1959), Dionios ve Anadolu Köprüsü (1962), Bizans Tiyatrosu (1962), Kavuklu Hamdi’den Üç Orta Oyunu (1962), Ataç Tiyatro’da (N. Ataç’ın tiyatro yazıları üzerine, 1963), A History of Theatre and Popular Entertaintment in Turkey (1963), Türk Köylü Dansları (1964), Geleneksel Türk Tiyatrosu (Kukla, karagöz, ortaoyunu üzerine, 1969), 100 Soruda Türk Tiyatrosu (1970), Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu (1908- 1923 arası, 1971), Tanzimat ve İstibdat Döneminde Tiyatro (1839-1908 arası, inceleme, 1972), Tiyatro Kılavuzu (1973), Elli Yılın Türk Tiyatrosu (1973), Oyun ve Büyü (1974), Osmanlı Tiyatrosu (1976), Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu (1977), İnsanüstülük Taslayanların İçyüzü (1981), İlk Türkçe Oyunlar (Şair Evlenmesi’nden önceki Türkçe oyunlar, 1983), Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatı (1983), Atatürk ve Tiyatro (1983), Türk Tiyatrosu ve Evreleri (1983), Türkiye’de İtalyan Sahnesi, İtalyan Sahnesinde Türkiye (1989), Türk Tiyatro Tarihi (1992), 16. Yüzyılda İstanbul (1994), Tiyatro, Bale Sahnelerinde Kanuni İmgesi (1999), 40 Gün 40 Gece Osmanlı Düğünleri Şenlikleri Geçit Alayları (2002), Ritüelden Drama, Kerbelâ Muharrem Ta’ziye (2002), Osmanlı Tasvir Sanatları 1-3: Minyatür (2002).