Mehmet Recep Peker

Mehmet Recep Peker


Mehmet Recep Peker, 1889 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Koca Mustafa Paşa Askerî Rüştiyesi İdadisi’nde yaptıktan sonra 1907 yılında Harbiye Mektebi’ni bitirdi. 1911-1912 yıllarında Yemen, Trablusgarp; 1912-1913 yıllarında da Balkan Savaşları’na katıldı.

Birinci Dünya Savaşı’nda Rumeli ve Kafkas Cepheleri’nde görev aldı. 1919 yılında Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni bitirdi. Kurtuluş Savaşına katılmak üzere 1920 yılında Anadolu’ya geçti. Binbaşı rütbesi ile 20. Kolordu’da görevlendirildi. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin Genel Sekreterliği’ne getirildi. 1923 yılında Kütahya Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Aynı yıl Halk Fırkası (Adı 1924’te Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirildi.) Katibi Umumisi seçildi. Bir süre Hakimiyeti Milliye gazetesinin başyazarlığını yaptı. 22 Kasım 1924’te kurulan Okyar Hükümeti’nde Dahiliye Vekilliği’ne getirildi. III. ve IV. İsmet Paşa (İnönü) Hükümetleri’nde Müdafaai Milliye Vekilliği, 15-10-1928 ile 27-09-1930 tarihleri arasında Nafia Vekilliği (Bayındırlık Bakanlığı) yaptı.

1927 yılında ikinci kez Cumhuriyet Halk Fırkası (Adı 1935 yılında Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirildi.) Genel Sekreterliği’ne seçildi. 1928 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası Meclis Grubu Başkan Vekilliği’ne getirildi. 17 Ağustos 1942’de I. Saraçoğlu Hükümeti’nde Dahiliye Bakanı oldu. II. Saraçoğlu Hükümeti’nde de bu görevini korudu. 7 Ağustos 1946’da çok partili dönemin ilk hükümetini kurdu. 10 Eylül 1947 tarihinde I. Saka Hükümeti’nin kurulmasıyla Başbakanlık görevi sona erdi.

Mehmet Recep Peker, 1 Nisan 1950 tarihinde İstanbul’da vefat etti.