Mehmet Perinçek

Mehmet Perinçek

Mehmet Perinçek, İstanbul’da doğdu. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Burs alarak Rusya Federasyonu’na gitti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2005-2006 öğretim yılında Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitüsü’nde (Üniversitesi) [MGİMO(U)] misafir araştırma görevlisi olarak çalıştı. Sekiz senedir Rus-Sovyet devlet arşivlerinde ’Türk-Sovyet ilişkileri’ ve ’Ermeni meselesi’ üzerine araştırmalar yapan Perinçek’in, Atatürk’ün Sovyetlerle Görüşmeleri / Sovyet Arşiv Belgeleri’yle, Boryan’ın Gözüyle Türk-Ermeni Çatışması ve Avrasyacılık / Türkiye’deki Teori ve Pratiği başlıklı üç kitabı yayımlandı. Ayrıca güncel Türk dış politikası üzerine çalışmaları da olan Perinçek, Türkiye’de ve yurtdışında konferanslar vermekte, sempozyumlarda tebliğler sunmaktadır. Mehmet Perinçek İngilizce, Almanca, Rusça ve Osmanlıca biliyor.