Mehmet İzmen

Mehmet İzmen


Mehmet İzmen, 1909 yılında Giresun’un Boztekke köyünde doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra 1931 yılında Trabzon Lisesi’ni, 1934 yılın Mülkiye Mektebi (A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi) Maliye Bölümü’nü bitirdi.

8 Ağustos 1934’te Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’na Tetkik Memuru olarak atandı. 7 Mart 1935’te Müfettiş Yardımcılığı’na, 12 Mart 1938’de Müfettişliğe yükseltildi. I. Sınıf Maliye Müfettişi iken, Fransa Maliye Bakanlığı’nda bir yıl süreli staj ve inceleme yapmak üzere Paris’e gönderildi.

19 Aralık 1946’da Başbakanlık Genel Teftiş Müşavirliği’ne getirildi. 31 Aralık 1947’de Maliye Bakanlığı’ndaki Müfettişlik görevine döndü. 29 Haziran 1949 - 28 Nisan 1951 tarihleri arasında İstanbul Defterdarı olarak görevlendirildi. 30 Nisan 1951’de Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı’na atandı. 27 Mayıs 1956’da istifa etti.

29 Mayıs 1956 - 30 Temmuz 1960 tarihleri arasında Milli Reasürans T.A.Ş. Genel Müdürü olarak çalıştı. Bir süre İstanbul’da serbest mali müşavirlik yaptı. Ankara Polis Enstitüsü’nde 1947- 1956 yıllarında "Mali Bilgiler" öğretmenliği, 1949-1951 yıllarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde "Devlet Muhasebesi" öğretim görevlisi olarak bulundu.

15 Ekim 1961’de yapılan seçimlerde Yeni Türkiye Partisi (YTP) adayı olarak Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyeliği’ne seçildi. 25 Haziran 1962’de IX. İnönü Kabinesi’nde Tarım Bakanlığı’na atandı. 25 Aralık 1963’e kadar bu görevi yürüttü. 5 Haziran 1966’daki üçte bir yenileme seçiminde üyeliği sona erdi. 7 Haziran 1968’de Cumhurbaşkanı tarafından yeniden Cumhuriyet Senatosu Üyeliği’ne atandı. 1 Ağustos 1969’da I. Demirel Kabinesi’nde 1969 seçimleri sebebiyle Ulaştırma Bakanlığı’na getirildi. 22 Mayıs 1972’de göreve başlayan Ferit Melen Kabinesi’nde Milli Savunma Bakanlığı’na atandı. 6 Mart 1973’te senato üyeliğinden istifa etti. 18 Nisan 1973’te Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine yeniden atandı, 6 Haziran 1974’te süresini doldurmakla üyelikten ayrıldı.

Mehmet İzmen, 8 Ocak 1986 tarihinde İstanbul’da vefat etti.