Mebrure Gönenç

Mebrure Gönenç

Mebrure Gönenç 1900 yılında İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimine Üsküdar Doğancılardaki Kız Sanayi Okulunda başladı, Beşiktaş-Akaretler’deki özel bir okulda sürdürdü. 1919 yılında Kolej’den mezun oldu. Bir süre Çamlıca Kız Lisesi’nde, bir süre de özel bir okulda ingilizce öğretmenliği yaptı, ingilizce’den başka Fransızca ve Almanca da bilirdi. 1929 yılında Kıbrıslı Doktor Remzi Beyle evlendi. Eşinin görevi nedeniyle bir süre Adana ve Mersinde bulundu. Bu evlilikten iki kız dünyaya getirdi. 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkının sağlanması üzerine, önce Mersin Belediye Meclisi üyeliğine, sonra İl İdare Kurulu’na seçildi. Bu faaliyetler ona. Atatürk’le tanışa imkânını sağladı Mebrure Gönenç, 24 Temmuz 1972 tarihinde bana şöyle yazmıştı: "... O günlerde Atatürk vapurla bir cenup seyahatine çıkmıştı arada Mersin’e de uğradı, fakat karaya çıkmadılar. Onun için vali ve belediye reisi vapura kadar giderek kendilerine hoş geldiniz dediler ve beni de beraberlerinde götürdüler. 1935 Meclis seçiminde, bir takım dostlarımın teşvikiyle de adaylığımı koydum ve sonunda Afyon Milletvekilliğine seçildiğimi öğrendim. Tabii bu benim için mutlu olmakla berabe hayli heyecanlı bir hadise oldu. Nihayet Meclise devama başladıktan sonra diğer arkadaşlarla olduğu gibi Ali Çetinkaya ile de tanıştık. Sonra bir gün kendisi bana anlattı: Meğer seçimin ilk günlerinde Afyon’a bir başka kadın aday ismi vermişler. Fakat son karar toplantısında o İsim kalkmış, yerine benimki konmuş. Buna Çetinkayâ’nın çok canı sıkılmış ve Atatürk’e üzüntüsünü söylemiş. Nihayet mesele halolduktan sonra bana kendisi hakkında tahkikat yapmıştım, iyi bir öğretmen, dürüst bir insanmış, ben o ismi beklerken, onun yerinde son listede hiç tanımadığım bir isim çıktı dedim. Atatürk’e bana, hiç merak etme bu adayı ben de gördüm, hiç senin anlaşamayacağın bir insan değil. dedi... Afyon için ben arzu etiğim kadar, bilhassa o zamanlar daha da tecrübesiz olduğum için arzu ettiğin Kıymette bir şeyler yapamadım. Halkla temasa çalıştım, eğitim meseleleriyle alâkadar oldum. Kabiliyet ve istidadı olup da yüksek tahsile oralarda imkân bulamayan gençlere yardım etmeye çalıştım. Eğer hatalı bu iş de yaptıysam Allah beni affetsin!..." Mebrure Gönenç, TBMM’nde Afyonkarahisar’ı 4., 5., 6. ve 7. dönemlerde temsil etti ve bu görev ,1946 yılına kadar devam etti. Zira o yılki seçimlerde kaybetti. Gönenç on yıl kadar önce Ankara’da vefat etti.